Begränsningstiderna

I ara-hyresbostäder är användnings- och överlåtelsebegränsningarna tidsbundna. Begränsningarna för bostadsrättsobjekt är permanenta.

Längden på hyresbostädernas begränsningstid beror på när lånet har beviljats och för vilket syfte. De allmänna begränsningstiderna för finansieringsformen presenteras nedan, men en del av begränsningarna kan upphöra redan tidigare.

Samfund som äger ara-hyresbostäder kan kontrollera begränsningarna för sina egna bostäder antingen i Aras e-tjänst eller per e-post på adressen valvonta@ara.fi.

Begränsningstiden kan också kontrolleras i gravationsbeviset.

Begränsningstiden är lika lång som lånetiden:

 • Byggnadslån som beviljats 1949–30.9.1971: lånetiden är 45 år
 • Belånade1.10.1971–31.12.1979: lånetiden är 25 år  
 • Långfristiga ombyggnadslån som har beviljats med stöd av lagen om grundförbättring 1.2.1979-31.12.1990: lånetiden är 20 år
 • Lån för grundreparation som beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion 1.1.1980-31.12.1990: lånetiden varierar (högst 27 år)

Dessa objekt har dessutom en 10 års fortsatt begränsningstid, om de inte har befriats från begräsningarna före 1.9.1997.

Begränsningstid 45 år:

 • Byggnadslån som beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion 1.1.1980–31.12.1993
 • Lån för grundreparation som beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion 1.1.1991–31.12.1993
 • Lån som beviljats med stöd av lagen om aravalån 1.1.1994–31.8.2004

Befrielse beviljas alltid 35 år efter att lånet har beviljats, även om begränsningstiden för bostadslån med fasta villkor skulle vara 45 år.

Begränsningstid 40 år:

Lån som beviljats med stöd av lagen om aravalån från och med 1.9.2004

Befrielse beviljas alltid 40 år efter att lånet har beviljats, om bostadslånet har beviljats med årsavgiftsvillkor efter 1.1.1990 eller aravalån före 1.9.2004.

Lagen om räntestödslån för anskaffning av bostäder (867/1980):

Räntestödslån som godkänts 1.1994–31.12.2001: 
ska användas som hyresbostäder i 20 år efter att första posten av räntestödslånet lyfts.

Lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadshusrättslån (604/2001):

 •  Lån som godkänts 1.1.2002–31.8.2004: 45 år

Befrielse beviljas alltid om det har gått 40 år sedan lånet godkändes som räntestödslån.

 • Lån som beviljats från och med 1.9.2004: 40 år
 • Räntestödslån för ombyggnad av hyresbostäder som beviljats från och med 1.1.2007: 30 år

Befrielse beviljas alltid om räntestödslånet för ombyggnad beviljats efter 1.1.2007 och det gått 10 år sedan det godkändes. Om för objektet samtidigt beviljats understöd för specialgrupper kan det befrias efter 20 år.

Lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen (176/2009):

 • ska användas som hyresbostäder i 10 år från det att första posten av räntestödslånet lyftes
 • om 5 år beviljar Statskontoret en bostad eller ett hus från skyldigheten att använda bostaden som hyresbostad om räntestödslånet har betalats tillbaka och staten befriats från borgensansvar.

Lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004):

Understöd som beviljats från och med 1.1.2005: ska användas som hyresbostäder för personer tillhörande den grupp med särskilda behov som angetts vid beviljandet i 20 år efter det att den första understödsposten betalats.

Lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008):

Borgenslån som godkänts från och med 23.12.2008t:
borgenstiden, dock i minst 20 år från att första posten av lånet lyfts

Lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008):

Statsborgen som beviljats till kreditinstitut för återbetalning av aravalån, som godkänts från och med 1.1.2009: borgenstiden, ska användas som hyresbostäder, även om aravabegränsningstiden gått ut

Publicerad 15-02-2023 kl. 13.52, uppdaterad 18-12-2023 kl. 10.25