Boende i ett bostadsnätverk

En boendes berättelse illustration
 

I förvaltningsområdet North Lanarkshire i Skottland har man helt avskaffat institutions- och grupphemsboende för alla specialgrupper. Utgångspunkten för planeringen av boendelösningar för personer med särskilda behov är frågan: vad vill den boende göra i sitt liv och ett hurdant boende möjliggör det liv som den boende strävar efter?

Individuellt men gemenskapsinriktat boende i ett bostadsnätverk

Bostäderna som finns utspridda i olika områden bildar bostadsnätverk som ger de boende behövligt stöd i deras egna bostäder. De boende i de skotska nätverken är personer av alla slag och i alla åldrar med behov av särskilt stöd. Bostadsnätverken och varje boendes boendeform planeras individuellt på basis av den boendes önskemål och behov.

De boende använder sig av närtjänster i det område där de bor, där det också som en del av bostadsnätverket verkar ett stödcentrum där de boende i nätverket gör saker och ting tillsammans och har möjligheter att träffa personal och be om råd om sysslor i vardagen. Även blivande boende i nätverket (t.ex. ungdomar som bor i föräldrahemmet) tas starkt med i den gemensamma verksamheten. I vissa nätverk kan det finnas egen personal för gemenskapsboende. De är professionella som bor i bostadsnätverket på samma sätt som nätverkets boende. Deras uppgift är att stödja de boende att aktivt delta i gemenskapen.

Förutom närtjänster får de boende inom nätverket skräddarsytt stöd och individuell hjälp i hemmet. De boende kan inom ramen för sin personliga budget skaffa tjänster eller sådant de behöver. Av största vikt är det stöd de boende får av varandra och av sina närstående. Människorelationer som uppstått på ett naturligt sätt utgör en betydande del av ett meningsfullt liv.

Utmaningar i hemmet hör till livet

Bostaden behöver inte vara fullständig, enkom byggd för den boende. Det viktigaste är att bostaden möjliggör tillräckliga ramar för ett personligt och meningsfullt boende. Att klara av utmaningar i hemmet är en del av livet. Tillräckligt stöd byggs upp kring ett självständigt liv i en vanlig bostad.
I Finland har man traditionellt ansett att en människa ska uppfylla vissa krav för att klara av ett boende på egen hand. Bostadsnätverken i Skottland visar ändå att alla kan bo i en egen bostad.

 

En boendes berättelse: En vän som stöd

Den skotska organisationen har hjälpt Sally och Carol, som båda är personer med särskilda behov, att bygga upp en gemensam fritids- och livsmiljö. Vännerna träffar varandra flera gånger i veckan och utför tillsammans vanliga sysslor i vardagen. Två gånger i veckan övernattar de i någonderas hem. Då Sally och Carol är tillsammans stöder de varandra i sådant som någon av dem upplever utmanande. Om de är i behov av hjälp för gemensamma sysslor, kan en person i stället för två personer hjälpa dem båda. Att göra saker tillsammans har förbättrat kvinnornas livskvalitet och för bägges del minskat på behovet av avgiftsbelagt stöd.

Under sitt besök bekantade sig gruppen #påhemvägen bland annat med det skotska bostadsnätverksarbetet
En workshop för projektet #påhemvägen tillsammans med boende i det skotska bostadsnätverket
Publicerad 09-01-2018 kl. 14.01, uppdaterad 09-01-2018 kl. 14.38