Kortvarigt räntestödslån

Ett byggnadslån som beviljats för nybyggnad av ett hyreshus kan godkännas som räntestödslån. Som nybyggnad räknas även renoveringar där användningsändamålet för en byggnad som inte är ett bostadshus (t.ex. en kontorsbyggnad) ändras till hyresbostäder.

Bostadsproduktion som genomförs med kortvarigt räntestöd riktas till de största tillväxtcentren som växer snabbast, i synnerhet i Helsingforsregionen. Produktionen som genomförs ska ha en förmånlig och energisnål livscykelekonomi.

Dessutom ska bostadsproduktionen som genomförs:

  • utgöra kompletterande byggande som harmoniserar den existerande samhällsstrukturen och stöder sig på spårtrafik
  • endast placeras på områden där det länge funnits ett behov av billiga bostäder
  • byggas på tillväxtområden där utbudet av bostäder inte motsvarar efterfrågan.

Räntestödet varar i tio år, men på ansökan kan ARA förlänga lånetiden med tio år i taget högst två gånger. Räntestödlånets storlek är minst 80 procent och högst 95 procent av objektets godkända byggnadskostnader.

Hanteringsprocess för lån

Vid behandlingen av kortvariga räntestöd för byggnadslån iakttas tillämpliga delar av ARAs förfaranden för normala räntestödshyresbostäder.Infografik av kortvarigt räntestödslånprocessen, faser 1 till 4. Samma information hittar du som text i sidan.

Faserna i hanteringsprocess är:

  1. Villkorlig reservering: låneansökan (ansökan om villkorlig reservering) och ARAs projektval
  2. Delbeslut: godkännandebeslut från ARA för byggnadsplaner och -kostnader
  3. Finansieringsbeslut:  beslut om räntestödslån från ARA
  4. Justeringsbeslut: justering av delbeslut och finansieringsbeslut i ARA

Med varje beslut får stödmottagaren anvisningar och information om vilka handlingar som behövs i nästa fas av ansökningsprocessen.

 

Ansökning av ränstestöd

Sök för villkorlig reservering under år 2021: Ansökningar som skickas till ARA senast den 31 december kl. 16.15 ska antagligen behandlas i början av nästa året.

ARA behandlar ansökningarna som har kommit fram senast den 31 december 2021 under februari och mars 2022.

Obs! Vi uppdaterar sökanvisningen så snart som möjligt.
Det finns uppdaterad anvisning redan på finska i finska sidan av lånen.

Fas 1 - ansökan

Ansökan om kortvarigt räntestödslån

Formuläret används för att ansöka om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.
Läs mer

Fas 1 - bilaga

ARA 95_la Budget / beräkning av initialhyran

Den här blanketten är en bilaga till ansökan om kortsiktigt räntestödslån. Läs mer

Anbudsförefrågan (ARA 104_la)

Anbudsförefrågan till kreditinstituten (kortvarigt räntestödslån)

Anbudsförefrågan till kreditinstituten som gäller kortvarigt räntestödslån för byggande av hyreshus. Läs mer

Fas 2 - Dokument i delbeslutsskedet (sidan innehåller bilagan också på svenska)

Osapäätösvaiheen asiakirjat (uudisrakentaminen)

Lomakkeella listataan korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat. Läs mer

Fas 3 - dokumenten

Dokument för fasen om lånebeslut (kortvarigt räntestödslån)

Lista över dokumenten om lånebeslutsfasen som ska lämnas in till ARA vid ansökan om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus. Läs mer

Fas 3

Låneförbindelse (kortvarigt räntestödslån)

Låneförbindelse för kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus. Läs mer

Ladda ner anvisningen:

Publicerad 10-02-2017 kl. 12.43, uppdaterad 05-11-2021 kl. 15.13