Boendedemokrati i ara-hyreshus

Ägaren till ett ara-hyreshus ska följa samförvaltningslagen i de aravahyreshus och hyreshus som finansierats med räntestödslån efter 1.1.2002 och som är underställda användnings- och överlåtelsebegränsningar.

  • Fram till den 31 december 2023 tillämpades lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990).
  • Den 1 januari 2024 trädde en ny lag om samförvaltning i statsstödda hyreshus (1169/2022) i kraft.

Samförvaltningslagen ändrades

Den nya samförvaltningslagen (1169/2022) trädde i kraft den 1 januari 2024.

Den nya lagen gäller hyreshus som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar antingen med stöd av aravabegränsningslagen (1990/1993) eller den så kallade långa räntestödslagen (604/2001). Lagen gäller inte objekt med kortvarigt räntestöd.

Husägaren kan dock besluta att samförvaltning ska tillämpas även på andra objekt än de som definieras i lagen. Sådana kan till exempel vara objekt som redan befriats från begränsningar.

Ny anvisning

I en ny anvisning redogörs för samförvaltning i hyreshus med statsunderstöd, och vad den nya samförvaltningslagen (1169/2022) innebär i praktiken. Anvisningen är avsedd för samfund som äger hyresbostäder som stöds av staten och andra instanser där samförvaltning tillämpas, såsom de som hyr ut bostäder i andra hand. Anvisningen innehåller också mycket nyttig information för invånarna.

Bekanta dig med anvisningen om boendedemokrati (ohjeet.ara.fi)

Boendedemokratianvisning 02-02-2024
Anvisningar är avsedd för de som äger statligt stödda hyresbostäder och andra som genomför gemensam förvaltning, såsom andrahandshyresgäster av lägenheter. Anvisningar innehåller också mycket användbar information för boende.
Läs mer
Publicerad 13-03-2020 kl. 12.42, uppdaterad 03-01-2024 kl. 10.07