Aras organisation

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) är ett ämbetsverk som underlyder miljöministeriets resultatstyrning. Aras verksamhet styrs av en direktion som är tillsatt av statsrådet. Ara har cirka 80 arbetstagare i sin tjänst.

Ara leds av överdirektör Hannu Rossilahti.
Direktör Jarmo Lindén agerar som stöder till ledningen.

Tjänsteområden

Ara har fyra tjänsteområden:

Finansiering

Beviljar lån och understöd för samfund och reparationsunderstöd för husbolag och medborgare. 

Utveckling och informationstjänster i boendefrågor

Arbetar för ett bättre ara-boende och driver en informatonstjänst för boendefrågor.

Styrning och tillsyn

Styr ovh övervakar användningen av ara-bostäder och iakttagandet av principerna för boende till rimligt pris.

Allmän service

Arbetar för ett verkningsfullt och effektivt arbete hos myndigheten.

Aras direktion

Statsrådet har tillsatt Aras direktion för mandatperioden 1.11.2022–31.10.2026 Läs mer

Publicerad 15-02-2013 kl. 10.52, uppdaterad 07-03-2024 kl. 8.32