Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/21 (nostokuva)
Bostadsmarknadsöversikt 1/2021: hyresbostäder 02-07-2021
Tyngdpunkten ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare.
Läs mer
Mera översikter

ARAs publikationer

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010-2020 (kansi)
ARA-objekt som befriats från begränsningar 2010–2020 07-09-2021
Utredningen granskar ARA-bostäder som befriats från användnings- och överlåtelsebegränsningar efter 2009.
Läs mer
AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14-05-2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
Mera publikationer..