Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/2019 -nostokuva
Bostadsmarknadsöversikt 1/2019: hyresbostäder 28.8.2019
År 2018 fick 54 000 hushåll en ARA-hyresbostad. Av dem som fick en bostad var 54 % enpersonshushåll och 25 % tvåpersonershushåll. Hyresmarknaden är mest ansträngd i huvudstadsregionen och det finns stora skillnade i kransstädernas marknadslägen.
Läs mer
Mera översikter

Mest aktuella nyheter RSS

Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

29.4.2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs publikationer

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14.5.2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
ARAra 1/2019 -kansi
Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre 26.2.2019
Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma.
Läs mer
Mera publikationer..