Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017, ARA-indeksikartta 2016 (nostokuva)
Översikt av bostadsmarknaden 1/2017: hyresbostäder 30.5.2017
I år 2016 minskade antalet personer som köade för en ARA-bostad. Det blev vanligare att bo på hyra, samtidigt som antalet ARA-bostäder minskar. Marknadsläget för hyresbostäder förbättrades i de stora städerna.
Läs mer
Mera översikter

Mest aktuella nyheter RSS

Ändringar i insamlingen av uppgifterna i ARAs bostadsmarknadsutredning

11.3.2019
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas direkt av de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna samlas in av samfunden i mars 2019.

Bättre stödvillkor för nya räntestödslån

19.6.2018
Den 1 juli 2018 förnyas den 40-åriga s.k. långa räntestödsmodellen för produktionen av hyres- och bostadsrättsbostäder. Stödvillkor för nya räntestödslånen förbättras på många sätt.

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

1.2.2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018.
Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs särpublikationer

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14.5.2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
ARAra 1/2019 -kansi
Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre 26.2.2019
Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma.
Läs mer
Mera publikationer..