Aktuellt

Mest aktuella nyheter RSS

Ytterligare satsningar på understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

31-05-2021
Understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar har väckt stort intresse bland husbolag. I understödet föreslås det i programmet för hållbar tillväxt, ett tillägg på 20 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument. I årets tredje tilläggsbudget föreslås att 7,5 miljoner euro allokeras till understödet i år. Beredskap för laddningspunkter stöds till ett antal som i år överstiger 20 000.
Mera nyheter och pressmeddelande

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/21 (nostokuva)
Bostadsmarknadsöversikt 1/2021: hyresbostäder 02-07-2021
Tyngdpunkten ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare.
Läs mer
Mera översikter

ARAs publikationer

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14-05-2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
ARAra 1/2019 -kansi
Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre 26-02-2019
Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma.
Läs mer
Mera publikationer..