Aktuellt

Mest aktuella nyheter RSS

Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

25-08-2022
Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs publikationer

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010-2020 (kansi)
ARA-objekt som befriats från begränsningar 2010–2020 07-09-2021
Utredningen granskar ARA-bostäder som befriats från användnings- och överlåtelsebegränsningar efter 2009.
Läs mer
AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14-05-2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
Mera publikationer..