Aktuellt

Mest aktuella nyheter RSS

ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022

04-02-2022
Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.
Mera nyheter och pressmeddelande

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/21 (nostokuva)
Bostadsmarknadsöversikt 1/2021: hyresbostäder 02-07-2021
Tyngdpunkten ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare.
Läs mer
Mera översikter

ARAs publikationer

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010-2020 (kansi)
ARA-objekt som befriats från begränsningar 2010–2020 07-09-2021
Utredningen granskar ARA-bostäder som befriats från användnings- och överlåtelsebegränsningar efter 2009.
Läs mer
AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019
Boenderådgivning i Finland 14-05-2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
Mera publikationer..