Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017, ARA-indeksikartta 2016 (nostokuva)
Översikt av bostadsmarknaden 1/2017: hyresbostäder 30.5.2017
I år 2016 minskade antalet personer som köade för en ARA-bostad. Det blev vanligare att bo på hyra, samtidigt som antalet ARA-bostäder minskar. Marknadsläget för hyresbostäder förbättrades i de stora städerna.
Läs mer
Mera översikter

Mest aktuella nyheter RSS

Ändringar i insamlingen av uppgifterna i ARAs bostadsmarknadsutredning

11.3.2019
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas direkt av de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna samlas in av samfunden i mars 2019.

Bättre stödvillkor för nya räntestödslån

19.6.2018
Den 1 juli 2018 förnyas den 40-åriga s.k. långa räntestödsmodellen för produktionen av hyres- och bostadsrättsbostäder. Stödvillkor för nya räntestödslånen förbättras på många sätt.

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

1.2.2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018.
Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs särpublikationer

ARAra 1/2019 -kansi
Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre 26.2.2019
Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma.
Läs mer
ARAn raportteja 2/2018: Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista
Utredning om bostadsbestånd och boendets stödtjänster för rehabiliterande med psykisk ohälsa och rehabiliterande med missbruka) 7.3.2018
Utredningens syfte var att kartlägga nuläget i fråga om bostadsenheter för rehabiliterande med psykisk ohälsa eller missbruk i hela landet samt granska närmare behovet av boende och stöd i vardagen samt befintliga tjänster för stöd i vardagen för rehabiliterande med psykisk ohälsa i städer (Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio, Lahtis, Björneborg och Jyväskylä) som deltar i Åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019 (AUNE).
Läs mer
Mera publikationer..