Bostadsmarknadsenkäter

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas in  av de samfund som äger ARA-bostäder.

Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över ARA-hyresbostadsmarknaderna per kommun. Uppgifter som ingår i översikten är bl.a. antalet som sökt och fått en ARA-bostad, ARA-bostädernas nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder per kommun.

Uppgifterna samlas in via ARAs e-tjänst:  Gå till ARAs e-tjänsten

Uppgifter som gäller vanliga bostäder

I år 2020 skickas in blanketten som gäller vanliga hyresbostäder via ARAs e-tjänst senast 15.4.2020. I år utredas också marknadsläget för bostäder som är finansierat med kortvarigt räntestödslån (10-årig) på första gången.

Uppgifter som gäller bostäder för specialgrupperna

ARA samlar med en avskild blankett också uppgifter som gäller bostäder för specialgrupper. Denna blanketten öppnas till ARAs e-tjänst under maj.

Uppgifter om bostäder för specialgrupper, liksom åldringar och personer med funktionshinder, skickas in via e-tjänsten senast 15.5.2020. Denna enkäten gäller inte studentbostäder.

 

 

Anvisningar för besvarandet av bostadsmarknadsutredningen 10.3.2020
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas från och med 2019 in direkt från de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna skickas in via ARAs e-tjänst.
Läs mer
Publicerad 11.3.2019 kl. 15.28, uppdaterad 10.3.2020 kl. 15.14