Bostadsmarknadsenkäter

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas in  av de samfund som äger ARA-bostäder.

Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över ARA-hyresbostadsmarknaderna per kommun. Uppgifter som ingår i översikten är bl.a. antalet som sökt och fått en ARA-bostad, ARA-bostädernas nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder per kommun.

Uppgifter som gäller vanliga bostäder

År 2021 skickas in blanketten som gäller vanliga hyresbostäder via ARAs e-tjänst senast 15.4.2021. Marknadsläget för bostäder som är finansierat med kortvarigt räntestödslån (10-årig) utredas separat.

Uppgifter samlas in via ARAs e-tjänst. Använda blanketten "Bostadsmarknadsundersökning 2021 vanliga hyresbostäder”: Gå till ARAs e-tjänsten

Instruktioner för inloggning till e-tjänsten

Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster (e-tjänster) inloggas med Suomi.fi-identifikation. Se anvisningar om inloggning: Gå till inloggningsinstruktioner
Publicerad 11-03-2019 kl. 15.28, uppdaterad 02-03-2021 kl. 16.28