Kommunens bostadsmarknadsenkäter

ARA samlar årligen information om bostadsmarknaden från kommunerna. Infromation samlades med ARAs e-tjänst på våren.

Dessa uppgifter i kombination med uppgifter från annat håll, som hyres- och prisuppgifterna för bostäder, utgör grunden för en bedömning av behovet av bostadslån och övrig bostadspolitisk planering.

Anvisningar för besvarandet av bostadsmarknadsutredningen 11.3.2019
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas från och med 2019 in direkt från de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna skickas in via ARAs e-tjänst.
Läs mer
Publicerad 14.10.2019 kl. 10.09, uppdaterad 8.11.2019 kl. 17.59