Bostadsmarknadsenkäter

Uppgifterna om bostadsmarknadsläget samlas in i mars

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas in under mars av de samfund som äger ARA-bostäder. De samfund som äger ARA-bostäder ska besvara enkäten senast den 10 april 2019.

Uppgifterna samlas in via ARAs e-tjänst.

Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över ARA-hyresbostadsmarknaderna per kommun. Uppgifter som ingår i översikten är bl.a. antalet som sökt och fått en ARA-bostad, ARA-bostädernas nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder per kommun.

 

Anvisningar för besvarandet av bostadsmarknadsutredningen 11.3.2019
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas från och med 2019 in direkt från de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna skickas in via ARAs e-tjänst.
Läs mer
Publicerad 11.3.2019 kl. 15.28, uppdaterad 11.3.2019 kl. 15.28