Bostadsmarknadsenkäter


 

Ara samlar årligen in information om marknadsläget från alla samfund som äger vanliga ARA-hyresbostäder. Företag som äger bostäder finansierat med kortvarigt räntestödslån (10-årig) svarar också på undersökningen.

Den information som efterfrågas är t.ex. antalet sökande och mottagare av ARA-bostäder, nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder. Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över ARA-hyresbostadsmarknaderna per kommun.

Informationen kommer att skickas till ARA senast den 14 april 2022. Enkäten besvaras i ARAs e-tjänst med blanketten "Bostadsmarknadsenkät 2022 vanliga hyresbostäder".

Gå till ARAs e-tjänsten

Instruktioner för inloggning till e-tjänsten

Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster (e-tjänster) inloggas med Suomi.fi-identifikation. Se anvisningar om inloggning: Gå till inloggningsinstruktioner
Publicerad 11-03-2019 kl. 15.28, uppdaterad 04-03-2022 kl. 14.39