Bostadsmarknadsenkäter

Ara samlar årligen in information om marknadsläget från samfund som äger vanliga ARA-hyresbostäder. Företag som äger bostäder finansierat med kortvarigt räntestödslån (10-årig) svarar också på undersökningen.

Den information som efterfrågas är t.ex. antalet sökande och mottagare av ARA-bostäder, nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder. Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över ARA-hyresbostadsmarknaderna per kommun. Hur många ukrainare bor i ARA-lägenheter och hur många ARA-lägenheter hyrs ut till dem frågas separat.

Informationen kommer att skickas till ARA senast den 5 april 2023 . Enkäten besvaras i ARAs e-tjänst med blanketten "Bostadsmarknadsenkät 2023 vanliga hyresbostäder".

Gå till ARAs e-tjänsten

Instruktioner för inloggning till e-tjänsten

Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster (e-tjänster) inloggas med Suomi.fi-identifikation. Se anvisningar om inloggning: Gå till inloggningsinstruktioner
Publicerad 11-03-2019 kl. 15.28, uppdaterad 23-02-2023 kl. 8.06