Välfärdsteknologi ger trygghet i boendet

Välfärdsteknologi ger trygghet i boendet

Välfärdsteknologi är en viktig del av vardagen för de boende i de skotska bostadsnätverken. I bästa fall skapar tekniska hjälpmedel en känsla av trygghet hos de boende, minskar på de närståendes onödiga oro och underlättar arbetet för personalen som hjälper de boende.

Närstående kan följa den boendes vardag på distans

Många personer i Skottland med särskilda behov har tillsammans med sina närstående fattat beslut om att skaffa övervakningssystem som omfattar hela hemmet. De monitorer som installeras i den boendes hem samlar på ett diskret sätt in uppgifter om hur den boende rör sig i bostaden. De insamlade uppgifterna överförs till en digital portal, via vilken den boendes närstående och assistenter kan följa om den boendes dag förlöper på ett normalt sätt (den boende har avlägsnat sig från sitt sovrum, öppnat kylskåpsdörren o.s.v.) eller om det har skett avvikelser, som bör kontrolleras noggrannare.

 

En boendes berättelse: Någon vid dörren?

Före flyttningen till ett eget hem bodde skotskan Susan många år på en institution. Eftersom Susan var högljudd och hade ett behov av att känna sig trygg och säker blev det svårt för henne att bo tillsammans med andra personer. Sedan Susan hade flyttat och börjat bo ensam underlättades situationen delvis. Känslan av otrygghet försvann ändå inte, vilket gjorde att hon jämt och ständigt måste kontrollera, till och med om nätterna, att ytterdörren till bostaden säkert var låst. Man fattade beslut om att skaffa ett larmsystem till Susans ytterdörr, som meddelar den personal som stöder henne om dörren har öppnats mellan klocka 22.30 och 8.00. Om dörren öppnas ringer den person som fått meddelandet upp Susan och frågar om allt står väl till. Tack vare larmsystemet har Susans kontroller av dörren minskat avsevärt. Hon vet att hon inte är ensam trots att hon bor självständigt.

De närstående med i planeringen

Sakkunniga i Skottland som arbetar med specialgrupper anser att det är viktigt att den boendes närstående är med och fattar beslut i frågor om välfärdsteknologi. Ibland är personen med särskilda behov mer färdig att bo i en egen bostad än vad hens närstående tror. Välfärdsteknologi är ett sätt att få de närstående att tro på den boendes förmåga och färdigheter att leva ett eget och självständigt liv. De närstående behöver inte hela tiden ringa den boende och fråga hur hen mår, då de kan följa hens göranden och låtanden på distans. På så sätt kan också personer med särskilda behov uppleva att de har lyckats då man inte jämnt och ständigt, och inte oftare än exempelvis av syskonen, frågar hur det står till.

Sakkunniga i Skottland berättar om användningen av välfärdsteknologi
Sakkunniga i Skottland berättar om användningen av välfärdsteknologi i de boendes hem i de lokala bostadsnätverken.
Publicerad 09-01-2018 kl. 14.35, uppdaterad 09-01-2018 kl. 15.05