Startbidrag för byggande av hyresbostäder

Man kan få startbidrag om man bygger hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) för andra än grupper med särskilda behov i kommuner som är bundna av intentionsavtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Bidraget kan gälla en bostad i ett sådant objekt vars byggplaner och byggkostnader har godkänts tidigast 1.4.2013.

Bidragets storlek

Bidraget uppgår till 10 000 euro för ovan nämnda bostäder. Med bidraget täcks också andra finansieringsandelar som behövs utöver räntestödslånet. Understödet beviljas av ARA.

Bidraget kan beviljas på ansökan efter beslutet om godkännande av ARAs byggplaner och -kostnader (s.k. delbeslut). Bidraget kan betalas på ansökan med ett intyg över arbetsskedet som visar att byggarbetet har inletts.

Ansökan

Ansökan om bidrag görs på blankett ARA 47.

Publicerad 10.12.2013 kl. 11.03, uppdaterad 20.2.2019 kl. 12.22