Startbidrag för byggande av hyresbostäder

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

ARA-aktörer inom följande områden:

Undantagsvis i alla kommuner år 2020 (inte Åland).

För att få understöd enligt MBT-områdena förutsätts ett gällande MBT-avtal.

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

MBT-kommunerna:

  • Helsingforsregionen 10 000 euro/bostad

  • Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen 3 000 euro/bostad.

Övriga kommuner (2020):

1 000 euro / bostad


Obs! Tilläggsunderstöd om flervåningshuset har trästomme.

Startbidrag beviljas för att bygga vanliga hyresbostäder med långfristigt räntestödslån. Det kan inte beviljas för att bygga bostäder för grupper med särskilda behov.

Understödet är avsett för ARA-objekt i kommuner i Helsingfors-, Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen som förbundit sig till MBT-avtalet. Under 2020 kan understöd undantagsvis sökas även för ARA-projekt i kommuner utanför MBT-områdena.

Understödsbeloppet per bostad som ska byggas beror på byggprojektets läge

MBT-kommuner

I MBT-avtalskommunerna i Helsingforsregionen är understödet 10 000 euro per hyresbostad.

I MBT-kommunerna i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen är understödet 3 000 euro per bostad.

För flervåningshus med trästomme som byggs på MBT-områden beviljas ett tilläggsunderstöd på 5 000 euro per bostad. Understödet är alltså sammanlagt 15 000 euro per bostad i MBT-kommunerna i Helsingforsregionen och 8 000 euro per bostad i MBT-kommunerna i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen.

Understöd kan beviljas för bostadsobjekt som byggs på ett MBT-område efter att MBT-intentionsavtalet för området har trätt i kraft.

Övriga kommuner

I kommuner som inte har förbundit sig till MBT-avtalet är understödet 1 000 euro per hyresbostad.

För flervåningshus med trästomme är tilläggsunderstödet per bostad 2 000 euro (sammanlagt 3 000 euro per bostad).

Understöd beviljas fr.o.m. 1.7.2020 för hyresbostadsprojekt som inte har beviljats lånebeslut före 2020 (inget lånebeslut före 1.1.2020)

Understödsbelopp
Område Understöd per bostad (€) Understöd och tilläggsunderstöd för ett flervåningshus med trästomme (€)
MBT-avtalskommunerna i Helsingforsregionen 10 000 15 000
MBT-kommunerna i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen 3 000 8 000
Övriga kommuner 1 000 3 000

Ansök om understöd

Understöd kan sökas efter att man fått ett så kallat delbeslut från ARA för räntestödslån för byggprojektet (skede 2 i räntestödslåneprocessen). Delbeslut avser ett godkännande beslut om byggnadsplaner och -kostnader för projektet.

Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 47.  Gå till sidan av ansökningblanketten

Utbetalning av understöd

ARA betalar understödet till mottagaren när projektet har fått:

  1. ARAs beslut om räntestödslån och
  2. Den sökande har skickat till ARA en ansökan om utbetalning (ARA 47)  samt
  3. intyg över färdighetsgrad på minst 30 procent.

Understödet kan betalas fram till utgången av 2022.

Sökanvisning

Publicerad 10.11.2020 kl. 15.01, uppdaterad 3.12.2020 kl. 17.34