Startbidrag för byggande av hyresbostäder

Man kan få startbidrag om man bygger vanliga hyresbostäder med sk. långvarigt räntestödslån och om bostäder ligger i kommuner som är bundna av MAL-avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingfors-, Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgregioner. 

OBS. I år 2020 bidrag beviljats för projekt också utanför MAL-regioner (alla kommuner).

Bidragets storlek (uppdateras snart)

I Helsingfors regionen bidraget uppgår till 10 000 euro för ovan nämnda bostäder. Med bidraget täcks också andra finansieringsandelar som behövs utöver räntestödslånet. Understödet beviljas av ARA.

Bidraget kan beviljas på ansökan efter beslutet om godkännande av ARAs byggplaner och -kostnader (s.k. delbeslut). Bidraget kan betalas på ansökan med ett intyg över arbetsskedet som visar att byggarbetet har inletts.

Ansökan 

Ansökan om bidrag görs på blankett ARA 47.

Publicerad 10.12.2013 kl. 11.03, uppdaterad 12.10.2020 kl. 17.31