Understöd till kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- och naturgasuppvärmning

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

För vem?

Kommuner, församlingar, föreningar samt kommunalt ägda affärsverk som är en del av kommunens förvaltning och ekonomi.

Precisering 4/2023: Även servicehus och äldrebostäder som ägs direkt av kommunerna samt äldrebondeföreningar.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Hur mycket?

Kommuner:
Högst 30–35 % av de godtagbara  kostnaderna, beroende på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal

Församlingar och föreningar:
högst 20 % av de godtagbara kostnaderna.

 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) kan enligt statsbudgeten för år 2023 bevilja understöd till kommunerna för totalt slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader och ändring av uppvärmningsform till andra godtagbara uppvärmningsformer.

ARA kan i enlighet med statsbudgeten för 2022 och den andra tilläggsbudgeten för 2022 (511/2022) bevilja understöd till församlingarna och föreningarna för totalt slopande av olje- och gasuppvärmning i deras byggnader samt till kommunerna för slopande av gasuppvärmning i kommunalt ägda byggnader och ändra uppvärmningsformen till andra godtagbara uppvärmningsformer.

Understöd kan beviljas kommuner, församlingar och föreningar. Också kommunalt ägda affärsverk är berättigade till understöd. En förutsättning för affärsverken är att de är en del av kommunens förvaltning och ekonomi och inte är en separat juridisk person eller en självständig bokföringsskyldig.

Precisering fr.o.m. april 2023:

Även servicehus och äldrebostäder som ägs direkt av kommunerna och vars ekonomi och förvaltning inte är separata kan ansöka om understöd för slopande av kommunal olje- eller gasuppvärmning. Likaså kan äldreboendeföreningar ansöka om understöd för slopande av olje- eller gasuppvärmning på samma sätt som andra föreningar.

Understödet kan dock inte sökas av samkommuner eller av kommunägda hyreshusbolag och servicehusbolag, om de inte är en del av kommunens förvaltning och ekonomi, utan separata juridiska personer och självständiga bokföringsskyldiga.

Publicerad 28-06-2023 kl. 12.23, uppdaterad 29-06-2023 kl. 9.30