Översikter 2014

Översikt av bostadsmarknaden 2/2014: Bostadsrättsbostäder 15-01-2015
Bostadsrättsbostäder var temat för den andra bostadsmarknadsöversikten år 2014. Marknadsläget för dessa bedömdes med utgångspunkt i andelen inlösta bostäder och bostädernas omsättning. Dessutom jämfördes bruksvederlagen med hyror för fritt finansierade bostäder och ARA-bostäder i de största städerna.
Läs mer
Översikt av bostadsmarknaden 1/2014: hyresbostäder 27-05-2014
Huvudfokus i bostadsmarknadsöversikten 1/2014 ligger på att utreda den kommunala hyresbostadsmarknaden i hela landet och speciellt i huvudstadsregionen och i landskapens centralstäder.
Läs mer