Stödvillkor och rekommendationer

Ara övervakar kvaliteten samt byggkostnaderna för den bostadsproduktion som staten stöder. Ara-produktionen skall skapa en fungerande och trivsam livsmiljö samt en ekonomisk och bestående samhällsstruktur.

Bostäderna i ara-produktionen skall i fråga om beboelighet vara ändamålsenliga och boendemiljön fungerande. Dessutom skall bostäderna vad gäller kostnaderna för nybyggande, anskaffning eller ombyggande liksom även kostnaderna för underhåll och boende vara skäliga.

Mer om teman

Publicerad 15-02-2013 kl. 11.04, uppdaterad 24-11-2023 kl. 9.54