Stödvillkor och rekommendationer

ARA övervakar kvaliteten samt byggkostnaderna för den bostadsproduktion som staten stöder. ARA-produktionen skall skapa en fungerande och trivsam livsmiljö samt en ekonomisk och bestående samhällsstruktur.

Bostäderna i ARA-produktionen skall i fråga om beboelighet vara ändamålsenliga och boendemiljön fungerande. Dessutom skall bostäderna vad gäller kostnaderna för nybyggande, anskaffning eller ombyggande liksom även kostnaderna för underhåll och boende vara skäliga.

Mer om teman

Tjänsten RT Esteettömyystieto 22-10-2014
Tjänsten RT Esteettömyystieto erbjuder till en början handledning kring planering av tillgängliga bostäder samt ett behändigt system med en kontrollista som planeraren eller användaren av bostaden kan använda för att bedöma objektens tillgänglighet.
Läs mer

Guider

Publicerad 15-02-2013 kl. 11.04, uppdaterad 24-03-2017 kl. 17.18