Resultatavtal och andra handlingar

Planerings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till resultatstyrningen av ämbetsverk finns i dokumenten nedan.

Resultatavtal och statsbudgeten som bestäms av riksdagen är de mest centrala planerna vid statens resultatstyrning. De väsentligaste uppföljningsrapporterna är bokslutet och speciellt den därtill hörande bokslutsberättelsen samt ministeriets ställningstagande till dessa.
Publicerad 06-03-2013 kl. 15.42, uppdaterad 17-01-2024 kl. 12.09