Energiunderstöd för ARA-samfund

Miljöministeriet förbereder energiunderstöd för år 2023

I statens budgetproposition för år 2023 har föreslagits totalt av 69,1 miljoner euro anslaget för energiunderstödet. Miljöministeriet förbereder just nu anslagets fortsättning.

Detta anslag är avsett att fortsätta ett väl fungerande energiunderstödssystem.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA. Nuvarande anslaget fördelas så länge anslaget räcker. Nya ansökningar väntar på riksdagens beslut av anslag och fortsättningen av understödet.

Energiunderstödet tillhör miljöministeriets förvaltningsområde och fortsättningen av bidraget kan följas genom att beställa pressmeddelanden från miljöministeriet.Länk till miljöministeriets pressmeddelande

Vi kommer att meddela anslagsbehovet till miljöministeriet och uppdatera regelbundet på vår hemsida.

Anslaget för energiunderstöd i 2022 är 40 miljoner euro, och 1.7.2022 godkänd tilläggsanslag 20 miljoner euro, totalt 60 miljoner euro. Anslaget för året 2022 har redan reserverat för inkomna ansökningar.

Situation för ansökningar 5.10.2022

  • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i mars
  • inkomna ansökningar som väntar på behandling: 1300 st
  • Hittills har det bundits ca. 44,5 / 60 miljoner euro av anslaget
  • nuvarande anslaget har redan reserverat för inkomna ansökningar

 

Vem kan söka

Samfund som äger hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som är finansierat med statens stöd och som ARA beviljar räntestödslån för ombyggnad. (sk. ARA-samfund)

Understöds storhet

4000 eller 6000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Se exempel om kalkylering av energiunderstöd

Energiunderstödet är avsett för reparationsprojekt som utförs under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus i samband med räntestödslån för ombyggnad.

Före ansökan

  1. Bekanta er med sökanvisningen: Ladda ner sökanvisningen (pdf)
  2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem.
  3. Låt utföra en beräkning av Etalet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet.

OBS.
Kravet är att efter reparationerna är E-talet i våningshus högst 0,68 x E-talet för byggåret och i radhus 0,64 x E-talet för byggåret.

 

Inledande av reparationsarbeten

Reparationer som understöd ansöks för inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Söka understöd via ARAs e-tjänst 

OBS. Understöd måste sökas tillsammans med räntestödslån för ombyggnad.

Understöd kan sökas genom ARAs e-tjänsten från mars 2020. Gå till ARAs e-tjänst (ara-asiointi.fi)

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

Energiunderstöd för ARA-samfund (bild)
Räknare för energiunderstöd 05-06-2020
Med räknaren du kan uppskatta energiunderstödets belopp. Ladda ner räknaren på denna sidan.
Läs mer
Reparationsåtgärder som understöds 29-01-2020
Förteckning över reparationer som understöds med energiunderstöd.
Läs mer

Ladda ner sökanvisning:

ARAs sakkunniga som handlar räntestödslån och borgenslån till projket för vissa områden.

Obs! ARAs sakkunniga som är experter inom finansiering kan inte råda dig om energiunderstöd för husbolag och personkunder.

ARAs sakkunniga inom finansiering och indelning av distrikten

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

Distrikt Sakkunnig

Helsingfors (innehåller inte Västra Helsingfors)
Kajanaland
Lappland

Markku Aho

tfn. 029 525 0842

Västra Helsingfors
Esbo
Egentliga Tavastland
Västra Nyland
(Lojo, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Vichtis)
Satakunta
Egentliga Finland

Mikko Laakso

tfn. 029 525 0813

Södra Savolax
Mellersta Finland
Birkaland
Norra Savolax

Tanja Mattila

tfn. 029 525 0880

Västra Vanda
Södra Österbotten
Mellersta Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Päijänne-Tavastland

Helena Jalonen

tfn. 029 525 0846

Östra Vanda
Mellersta och Östra Nyland (Kuuma-kommuner)
Södra Karelen
Kymmenedalen
Norra Karelen

Jaana Huttunen

tfn. 029 525 0886

Bostäder för specialgrupper

Sonja Manssila
tfn. 029 525 0862

Handlar specialgruppernas projektens styrning och handläggning samt bedömning av bostadsbehovet (också ändringar av användningsändamålet).

Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder.

Startmöten av projekt

När du vill  boka in ett möte till exempel startmötet för projekt om specialgruppernas bostäder, kontakta med e-post projektassistent Pirjo Jussila. 

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

 

Publicerad 22-02-2021 kl. 10.35, uppdaterad 22-02-2021 kl. 11.39