Energiunderstöd för ARA-samfund

Energiunderstöd fortsätter 2023

Anslaget för 2023 är gemensamt för energiunderstöd för bostadsbyggnader och för understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme, vilket är sammanlagt 98,67 miljoner euro.

Statsrådet har utfärdat en ny förordning 20.12.2022. Den nya förordningen motsvarar till sitt innehåll det energiunderstöd som beviljats åren 2020-2022. Gå till den nya förordningen.

Detta anslag är avsett att fortsätta ett väl fungerande energiunderstödssystem.
Gå till miljöministeriets pressmeddelande 20.12.2022.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA.

Situation för ansökningar 27.9.2023

  • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i september.
  • inkomna energiunderstödsansökningar som väntar på behandling: 130 st
  • inkomna lågtemperaturfjärrvärme ansökningar som väntar på behandling: 287 st
  • Hittills har det bundits ca. 77 / 98,7 miljoner euro av anslaget

De obehandlade ansökningar som hittills inkommit till ARA uppgår till cirka 14-16 miljoner euro av anslaget.

Vem kan söka

Samfund som äger hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som är finansierat med statens stöd och som ARA beviljar räntestödslån för ombyggnad. (sk. ARA-samfund)

Understöds storhet

4000 eller 6000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Se exempel om kalkylering av energiunderstöd

Energiunderstödet är avsett för reparationsprojekt som utförs under åren 2020–2023 för förbättring av energiprestandan i bostadshus i samband med räntestödslån för ombyggnad.

Före ansökan

  1. Bekanta er med sökanvisningen: Ladda ner sökanvisningen (pdf)
  2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem.
  3. Låt utföra en beräkning av Etalet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet.

OBS.
Kravet är att efter reparationerna är E-talet i våningshus högst 0,68 x E-talet för byggåret och i radhus 0,64 x E-talet för byggåret.

 

Inledande av reparationsarbeten

Reparationer som understöd ansöks för inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA och byggnaden har fått ett bifallande delbeslut till räntestödslån för ombyggnad.

Söka understöd via ARAs e-tjänst 

OBS. Understöd måste sökas tillsammans med räntestödslån för ombyggnad.

Understöd kan sökas genom ARAs e-tjänsten från mars 2020. Gå till ARAs e-tjänst (ara-asiointi.fi)

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

Energiunderstöd för ARA-samfund (bild)
Räknare för energiunderstöd 05-06-2020
Med räknaren du kan uppskatta energiunderstödets belopp. Ladda ner räknaren på denna sidan.
Läs mer
Reparationsåtgärder som understöds 29-01-2020
Förteckning över reparationer som understöds med energiunderstöd.
Läs mer

Ladda ner sökanvisning:

ARAs sakkunniga som handlar räntestödslån och borgenslån till projket för vissa områden.

Obs! ARAs sakkunniga som är experter inom finansiering kan inte råda dig om energiunderstöd för husbolag och personkunder.

ARAs sakkunniga inom finansiering och indelning av distrikten

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

Distrikt Sakkunnig

Helsingfors (innehåller inte Västra Helsingfors)
Kajanaland
Lappland

Markku Aho

tfn. 029 525 0842

Västra Helsingfors
Esbo
Egentliga Tavastland
Västra Nyland
(Lojo, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Vichtis)
Satakunta
Egentliga Finland

Mikko Laakso

tfn. 029 525 0813

Södra Savolax
Mellersta Finland
Birkaland
Norra Savolax

Tanja Mattila

tfn. 029 525 0880

Västra Vanda
Södra Österbotten
Mellersta Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Päijänne-Tavastland

Helena Jalonen

tfn. 029 525 0846

Östra Vanda
Mellersta och Östra Nyland (Kuuma-kommuner)
Södra Karelen
Kymmenedalen
Norra Karelen

Jaana Huttunen

tfn. 029 525 0886

Bostäder för specialgrupper

Sonja Manssila
tfn. 029 525 0862

Handlar specialgruppernas projektens styrning och handläggning samt bedömning av bostadsbehovet (också ändringar av användningsändamålet).

Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder.

Startmöten av projekt

När du vill  boka in ett möte till exempel startmötet för projekt om specialgruppernas bostäder, kontakta med e-post projektassistent Pirjo Jussila. 

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

 

Publicerad 22-02-2021 kl. 10.35, uppdaterad 11-01-2023 kl. 11.14