Energiunderstöd för ARA-samfund

Energia-avustus ARA-yhteisöille (kuvituskuva)Energiunderstödet är avsett för reparationsprojekt som utförs under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus i samband med räntestödslån för ombyggnad.

Vem kan söka

Samfund som äger hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som har finansierat med statens stöd och som ARA beviljar räntestödslån för ombyggnad. (sk. ARA-safund)

Före ansökan

1

Bekanta er med sökanvisningen: Ladda ner sökanvisningen (pdf)

2

Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem.

3

Låt utföra en beräkning av Etalet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet.

OBS.
Kravet är att efter reparationerna är E-talet i våningshus högst 0,68 x E-talet för byggåret och i radhus 0,64 x E-talet för byggåret.

 

Inledande av reparationsarbeten

Understödsbehöriga reparationer som har utförts under perioden 1.1–30.6.2020 kan beviljas understöd, om ansökan lämnas in till ARA senast den 30 juni 2020.

Från och med 1.7.2020 får reparationer som understöd ansöks för inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Inlämnande av ansökan

Understöd kan sökas genom ARAs e-tjänsten från mars 2020. Gå till ARAs e-tjänst (ara-asiointi.fi)

OBS. Understöd måste sökas tillsammans med räntestödslån för ombyggnad.

 
Ansökning med blanketten ARA 33

Om du vill söka understöd före mars 2020 kan du göra det med  blanketten ARA 33 som är i form av en word-fil.

Gå till sidan av blanketten ARA 33

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

Räknare för energiunderstöd 5.6.2020
Med räknaren du kan uppskatta energiunderstödets belopp. Ladda ner räknaren på denna sidan.
Läs mer
Reparationsåtgärder som understöds 29.1.2020
Förteckning över reparationer som understöds med energiunderstöd.
Läs mer

Ladda ner sökanvisning:

Blankett ARA 33

Ansökan om energiunderstöd för ARA-samfund

Blanketten används för ansökan om energiunderstöd för ARA-samfund i samband med räntestödslån för ombyggnad. Läs mer

Publicerad 23.1.2020 kl. 15.22, uppdaterad 3.4.2020 kl. 13.09