Ansökan om bostadsrättsbostad

Om man vill ha en bostadsrättbostad måste man lämna in en bostadsansökan till bostadsrättssamfundet. Ett ordningsnummer behövs för ansökan om bostadsrätt. Ordningsnumret hämtas från Aras ordningsnummerregister.

Ordningsnumret anger den sökandes ställning, dvs. placeringen bland dem som är intresserade av samma bostad. Den sökande med det minsta numret står först i kön. 

Bekanta dig med anvisningen Ansökan om bostadsrättslägenhet (ohjeet.aso.fi).

Ansökan om ordningsnummer

Du kan ansöka om ordningsnummer på två sätt:

Numret kostar 9,20 euro och gäller i två år.

En person kan endast ha ett giltigt ara-ordningsnummer åt gången. Vuxna i samma familj kan ansöka om ett ordningsnummer antigen ensamma eller tillsammans med en annan familjemedlem.

Vanliga frågor om ordningsnummer

Att söka bostad från och med 1.1.2024

Från och med den 1 januari 2024 kan du söka bostad bara med Aras ordningsnummer som täcker hela landet. Numren som beviljats av kommunerna är inte längre i kraft.

När du har numret, lämna in en bostadsansökan till bostadsrättssamfundet.

Valet av hyresgäster görs av det samfund som äger bostäderna

Bostadsrättssamfundet som äger bostäder godkänner bostadsrättshavarna, dvs. invånarna, i sina bostäder. Samfundet kontrollerar också sökandenas förmögenhet. Förmögenhetsgränserna gäller sökanden under 55 år.

    Publicerad 09-11-2021 kl. 19.57, uppdaterad 03-01-2024 kl. 14.15