Översikt av bostadsmarknaden

Nyaste översikter

Asuntomarkkinakatsaus 1/21 (nostokuva)
Bostadsmarknadsöversikt 1/2021: hyresbostäder 02-07-2021
Tyngdpunkten ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare.
Läs mer

I översikten av bostadsmarknaden bedömer ARA det aktuella läget och framtidsutsikterna på hyres- och ägarbostadsmarknaden samt för byggandet. Information om efterfrågan och utbudet samt hyror och bruksvederlag av hyres- och bostadsrättshus publiceras en gång om året.

Publicerad 15-02-2013 kl. 15.00, uppdaterad 02-07-2021 kl. 11.54