Översikt av bostadsmarknaden

Nyaste översikter

Asuntomarkkinakatsaus 1/2019 -nostokuva
Bostadsmarknadsöversikt 1/2019: hyresbostäder 28.8.2019
År 2018 fick 54 000 hushåll en ARA-hyresbostad. Av dem som fick en bostad var 54 % enpersonshushåll och 25 % tvåpersonershushåll. Hyresmarknaden är mest ansträngd i huvudstadsregionen och det finns stora skillnade i kransstädernas marknadslägen.
Läs mer

I översikten av bostadsmarknaden bedömer ARA det aktuella läget och framtidsutsikterna på hyres- och ägarbostadsmarknaden samt för byggandet. Information om efterfrågan och utbudet samt hyror och bruksvederlag av hyres- och bostadsrättshus publiceras en gång om året.

Lahti, Mallaskuja
 
Publicerad 15.2.2013 kl. 15.00, uppdaterad 11.4.2017 kl. 16.49