Översikt av bostadsmarknaden

I översikten av bostadsmarknaden bedömer ARA det aktuella läget och framtidsutsikterna på hyres- och ägarbostadsmarknaden samt för byggandet. Information om efterfrågan och utbudet samt hyror och bruksvederlag av hyres- och bostadsrättshus publiceras en gång om året.

Publicerad 15-02-2013 kl. 15.00, uppdaterad 02-07-2021 kl. 11.54