Säkerhet för räntestödslån / ombyggnad

Som säkerhet för ett räntestödslån kan användas inteckning eller proprieborgen. Då inteckning används förutsätter bostadsfonden att värdet på pantbreven som lämnas som säkerhet motsvarar ett 1,3-faldigt belopp av lånekapitalet. Också fria pantbrev som den lånesökande äger, vilka tidigare varit intecknade i samma objekt, är lämpliga som inteckning för räntestödslånet.

Om räntestödslån söks för ett objekt som förverkligas på två eller flera fastigheter godkänner bostadsfonden i regel endast en fastställd gemensam inteckning som säkerhet för lånet. I en gemensam inteckning fastställs den inteckning som lånet förutsätter för varje fastighet lika stor som hela inteckningsbeloppet.

En gemensam inteckning kan inte fastställas för två eller flera hyresrätter. I dessa fall används alltid fristående inteckning. I lånebeslutet fastställs vilket belopp panträtten skall grundas på för varje inteckningsobjekt för att säkerhetsvärdet skall vara tillräckligt.

Publicerad 14-02-2013 kl. 16.40, uppdaterad 17-04-2023 kl. 12.01