ARAs statistik och utredningar

Den statistik och de utredningar samt bostadsmarknadsöversikter som ARA publicerat har delats in enligt ämnesområdena nedan.

ARA-produktion

Innehåller både statistikuppgifter om ARA-produktionen som uppdateras månatligen (från och med 2003) och byggnadskostnader för normala hyres- och bostadsrättsbostäder samt för ombyggnadsprojekt (från och med 2007) och bostäder för grupper med särskilda behov (från och med 2013).

Se också statistiker om stöd beviljat av ARA

Bostadsmarknaden

Innehåller ARAs utredningar om hyres- och bostadsrättsmarknaden samt om hyror och bruksvederlag.

  • Bostadsmarknadsöversikter från och med 2011
  • Utredning och statistik från och med 2008

Bostadslöshet

Innehåller utredningar om bostadslösheten i Finland som ARA publicerar årligen från och med 2001.

Hyresuppgifter per kommun

Innehåller statistik om kommunspecifika genomsnittshyror för de boende i ARA-hyresbostäder och fritt finansierade hyresbostäder som får allmänt bostadsbidrag från FPA.

Uppgifterna kommer från FPAs statistikregister. Statistik från och med 2010.

Övriga statistikuppgifter (på finska)

Innehåller andra statistiker publicerats av ARA. Statistiksidan finns bara på finska.

Publicerad 05-02-2018 kl. 21.38, uppdaterad 17-08-2023 kl. 8.30