Bostäder på tomter till rimligt pris

Vid produktion av aravabostäder bör tomtpriserna vara rimliga. ARA godkänner tomtpriset eller hyran för tom genom ett delbeslut. Beslutet om godkännande styrs av de regionalt definierbara maximitomtpriser (kartor över tomtpriserna), som årligen justeras tillsammans med HSY, Nylands förbund samt med städer och kommuner.

På de områden där man inte har satt ut maximitomtpriser, sätts ett måttligt tomtpris ut från fall till fall.
 

Rakennustyomaa_Kerrostalo_KVL2010_ARAsm.jpg Hämeenlinnan ohjauskirje, 2019

Obs! Filer är bara på finska

Godkända tomtpriser

 

Huvudstadsregionen:

Pääkaupunkiseudun ohjauskirje 2020, pdf
Pääkaupunkiseudun aluekartta 2020, pdf

Huvudstadsregionens närområden:

Kehyskuntien ohjauskirje 2021, pdf
Kehyskuntien aluekartat 2021, pdf

Andra städer och kommuner:

Heinolan ohjauskirje, pdf

Hollolan ohjauskirje 2015,pdf
Hollolan aluekartta 2015, pdf

Hämeenlinnan ohjauskirje 2019, pdf
Hämeenlinnan aluekartta 2019, pdf

Imatran ohjauskirje, pdf

Joensuun ohjauskirje, pdf
Joensuun aluekartta, pdf

Jyväskylän ohjauskirje 2021,pdf
Jyväskylän vyöhykekartta 2021,pdf

Kotkan ohjauskirje 2013, pdf
Kotkan aluekartta 2013, pdf

Kouvolan ohjauskirje, pdf

Kuopion ohjauskirje, pdf

Lahden ohjauskirje, pdf
Lahden aluekartta, pdf

Lappeenrannan ohjauskirje 2020, pdf
Aluekartta Lappeenranta 2020, pdf
Aluekartta Joutseno 2020 , pdf
Aluekartta Korvenkylä 2020,pdf

Mikkelin ohjauskirje, pdf
Mikkelin aluekartta, pdf

Oulun ohjauskirje 2018, pdf
Oulun aluekartta 2018, pdf

Porin ohjauskirje, pdf
Porin aluekartta, pdf

Riihimäen ohjauskirje 2015, pdf
Riihimäen aluekartta 2015, pdf

Salon ohjauskirje, pdf
Salon aluekartta, pdf

Savonlinnan ohjauskirje, pdf
Savonlinnan aluekartta, pdf

Seinäjoen ohjauskirje 2015, pdf
Seinäjoen aluekartta 2015, pdf

Tampereen seudun kaupunkien ohjauskirje 2018 pdf
Tampereen seudun kaupunkien tonttikartta 2018, pdf

Turun seudun ohjauskirje 2021
Turun seudun tonttikartta 2021
Turun seudun hintavyöhykkeet 2021

Vaasan ohjauskirje 2021 (liitteenä hintavyöhykekartta),pdf

 

 

 

 

Publicerad 08-02-2013 kl. 16.00, uppdaterad 05-05-2021 kl. 14.41