ARAs rekommendation för gradering av hyror

ARA har gett 30.11.2005 en rekommendation för gradering av hyrorna inom det nya bostadsbeståndet och ändring av graderingen inom det gamla hyresbostadsbeståndet. Rekommendation är att hyrorna för bostäder av olika storlek motsvarar byggnadskostnaderna.

Bakgrunden till rekommendationen är behovet att främja uthyrningen av större ARA-bostäder eftersom sådana bostäder har underutnyttjats på grund av att hyresnivåerna har stigit i förhållande till marknadshyrorna. Målet med rekommendationen är att öka hyreshusens nyttjandegrad genom att få stora bostäder uthyrda, öka husens totala hyresintäkter och därigenom fortfarande behålla en skälig hyresnivå även för små bostäder.

Rekommendationen gäller ARA-hyresbostäder som omfattas av begränsningar. Graderingsmodellen kan även tillämpas för alla andra hyresbostäder.

En kalkylmodell har utvecklats för att ändra graderingen. Graderingsmodellen betyder att hyrorna per kvadratmeter för små bostäder höjs och hyrorna per kvadratmeter för större bostäder sänks så att den genomsnittliga hyran för hyresbestämningsenheterna inte höjs.

Publicerad 03-09-2015 kl. 12.37, uppdaterad 15-02-2023 kl. 13.35