Ändringar i graderingen

Med gradering avses att det sammanlagda vederlaget för ett enskilt hus fördelas på och debiteras av lägenheterna på någon annan grund än bostadens verkliga yta. Syftet med gradering är att fördela kostnaderna för husets byggnad och skötsel på de enskilda lägenheterna på ett så rättvist sätt som möjligt.

Den nya lagen om bostadsrättsbostäder, som trädde i kraft 2022, har gjort det möjligt att ändra graderingen i befintliga bostadsrättsavtal. Tidigare har det inte varit möjligt att ändra graderingen, eftersom den skulle ha förutsatt en ändring av bostadsrättsavtal som till sin karaktär är bestående.

Ändringen av graderingen ska behandlas inom boendeförvaltningen och tillsammans med invånarna bör man sträva efter ett rättvist och skäligt slutresultat. Enligt lagen har boendeförvaltningen dock inte rätt att besluta om graderingen, utan om en ändring av graderingen. Bostadsrättsobjektets ägare beslutar om och ansvarar för att ändringen är rättvis och skälig.

Ändring av gradering söks hos ARA. ARA ger ett beslut i ärendet.

Ansökan:

 • fritt formulerad
 • beskrivning av/motivering till ändring av graderingen
 • bostädernas storlek, antal och bostadsytor
 • bostäder i bostadsrättsbruk/alla bostäder i objektet
 • bostäder som används för uthyrning/alla bostäder i objektet
 • bostäder som står tomma vid tidpunkten för ansökan/alla bostäder i objektet
 • det nuvarande bruksvederlaget/m2/mån
 • antal bostadsrättsavtal som ska ändras i det objekt där det finns ett tryck på att ändra graderingen
 • bostädernas storlek i fråga om de bostadsrättsavtal som ska ändras
 • de största procentuella höjningarna av bruksvederlagen till följd av ändringarna i graderingen
 • beskrivning av hur man avser täcka graderingsändringen i framtiden i de fall där vederlaget höjs (görs höjningen t.ex. i perioder)
 • beskrivning av hur mycket hyrorna är i likvärdiga hyresbostäder i närheten av det bostadsrättsobjekt som ändringen gäller.

Bilagor till ansökan:

 • objektspecifik efterkalkyl för tre år
 • objektspecifik bruksvederlagskalkyl för det kommande året
 • om objektet hör till en utjämningsgrupp, grunderna för utjämningarna
 • utlåtande av boendeförvaltningsorganet.

Inlämnande av ansökan:

 

 

Publicerad 25-01-2022 kl. 15.39, uppdaterad 01-09-2023 kl. 13.33