Översikter 2015

Översikt av bostadsmarknaden 2/2015: Bostadsrättsbostäder 24-07-2015
Bostadsrättsbostäder var temat för den andra bostadsmarknadsöversikten år 2015. Marknadsläget granskades med hjälp av ett index som grundar sig på antalet inlösta bostäder och bostädernas omsättning. Bruksvederlaget i bostadsrättsbostäderna jämfördes med uppgifterna för fritt finansierade bostäder och ARA-bostäder i de största städerna och i tillväxtregionerna.
Läs mer
Översikt av bostadsmarknaden 1/2015: Hyresbostäder 15-07-2015
Huvudfokus i bostadsmarknadsöversikten 1/2015 ligger på att utreda den kommunala hyresbostadsmarknaden i hela landet och speciellt i huvudstadsregionen och i landskapens centralstäder. Skillnaderna mellan bostadsmarknadsläget i olika kommuner analyseras med hjälp av ARA-indexet, som består av flera olika indikatorer.
Läs mer