Nyheter och pressmeddelande 2014 - nyheter

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Stora skillnader i marknadsläget för bostadsrättsbostäder

ARAs aktuell bostadsmarknadsöversikt behandlar marknadsläget för bostadsrättsbostäder och bruksvederlagen för dem åren 2013–2014.

31-12-2014
Tjänsten Bostadspriser.fi utvecklas kontinuerligt

Det nya samarbetsavtalet med Fastighetsförmedlarnas Centralförbund (KVKL) säkerställer tillgången till aktuella bostadspriser även under 2015 och 2016.

19-12-2014
Startbidragen för ombyggnad av bostäder har delats ut

Anslaget för startbidrag för ombyggnad av bostäder har delats ut i sin helhet och inga nya ansökningar tas emot längre

16-12-2014
Ansökningstiden för räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag har gått ut

ARA handlägger ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden (4.12.2014) före årsskiftet.

10-12-2014
ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2014

ARA samlar årligen bostadsmarknadsinformation från kommunerna med elektroniska blanketten i Suomi.fi. Blanketten returneras till ARA före 8.12.2014.

21-10-2014
Reparations- och energiunderstöden 2015

Enligt budgetförslaget för 2015 anslås totalt 35 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd nästa år. Det innebär att ARA inte kommer att bevilja några understöd för sanitära olägenheter under...

20-10-2014
Räntestödslånet för ombyggnad av bostadsaktiebolag avslutas 2015

Det budgetförslag för nästa år som regeringen ger till riksdagen den 15 september 2014 omfattar ett förslag till lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag. Den nya statsborgen ersätte...

20-10-2014
Seminariet om den byggda miljön och informationsmaterial om boende intresserade

Det andra RASTI-seminariet som ordnades av ARA och SYKE samlade cirka 200 åhörare, varav största delen fanns på plats vid SYKE och resten på olika håll i Finland via videoanslutning.

06-10-2014
Det lönar sig att reparera äldre människors bostäder

Det lönar sig att genomföra tillgänglighets- och energireparationer som en välplanerad helhet. Genom reparationerna stödjer man äldre personers möjligheter att bo hemma.

17-09-2014
Staten främjar byggande och reparation av bostäder till rimligt pris 2015

Regeringen har överlämnat budgetförslaget för nästa år till riksdagen. Byggande och reparationer stöds på många olika sätt.

15-09-2014
Tjänsten RT Esteettömyystieto underlättar och försnabbar planeringen av tillgängligt boende

ARA har tillsammans med Bygginfo ab, Aalto-universitetet och institutet Sotera lanserat en ny tillgänglighetstjänst, RT Esteettömyystieto. Tjänsten RT Esteettömyystieto erbjuder till en början handled...

16-07-2014
Ny ansökningsrunda för reparations- och energiunderstöd i höst

Kommunerna har beviljats anslag för den egentliga ansökningsrundan för reparations- och energiunderstöd år 2014 Det i tilläggsbudgeten beviljade tilläggsanslaget på 10 miljoner euro kan ansökas i höst...

17-06-2014
Åtgärder i anslutning till tilläggsbudgeten år 2014

I tilläggsbudgeten för år 2014 fattades beslut om de bostadspolitiska åtgärder som fastställdes i anslutning till vårens strukturpaket.

17-06-2014
Fortsatt livlig efterfrågan på startbidrag för ombyggnad

Fram till mitten av juni hade startbidrag för ombyggnad av bostäder beviljats för sammanlagt 66,4 miljoner euro och av anslaget återstår 33,6 miljoner euro. För närvarande är ansökningar på ca 10,8 mi...

12-06-2014
Mängden tomma ARA-bostäder ökade med 25 procent 2013

Den senaste bostadsmarknadsöversikten beskriver hyresbostadsmarknaden i landets kommuner, med speciell fokus på huvudstadsregionen och landskapens centralstäder. Vid utgången av 2013 fanns det 6 800 t...

30-05-2014
Investeringsunderstödet effektivt med att förbättra bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov är avsett att garantera lämpliga bostadsförhållanden för de mest utsatta samhällsgrupperna. Tack vare understödet har man kunnat dra ner på boen...

28-05-2014
MBT-intentionsavtalet för Helsingforsregionen har kommit halvvägs

I Helsingforsregionen färdigställdes totalt 22 800 bostäder under perioden 2012–2013 vilket är 91 procent av det uppsatta målet. ARA-bostäderna utgjorde 27 procent av denna siffra då man räknar in bos...

07-05-2014
God efterfrågan på startbidrag för ombyggnad

Huhtikuun loppuun mennessä käynnistysavustuksia asuntojen perusparantamiseen oli myönnetty yhteensä 47,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa on jäljellä 52,8 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä käsittelyssä on ...

06-05-2014
I ARA-verkstaden väcktes diskussion om boendekvalitet och tillgänglighet

Det första ARA-verkstaden samlade cirka 200 yrkespersoner för att höra resultaten av ARAs utvecklingsarbete och diskutera nya trender inom boendet.

02-04-2014
Utvecklingen av boendet för de utvecklingsstörda framskrider med stora steg

Projektet Arjen keskiössä har utvecklad en konkret modell för boendeinriktad planering.

14-03-2014

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar