ARAs e-tjänster

Vi övergår till digitala tjänster stegvis. I framtiden alla våra tjänster ska vara tillgängliga direkt i nätet i våra e-tjänster.

Understöd för personkunder

Logga in i tjänsten

Understöd som kan sökas i e-tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi listas och beskrivas noggrannare här: Gå till sidan av e-tjänster till personkunder

Låg-ikon som menar att användning av tjänsten krävs inloggning..Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Understöd för husbolag och andra fastighetsbolag

Logga in i tjänsten

Se listan av undertöd som du kan ansöka via ARAs e-tjänst: Gå till listan av e-tjänster

Det finns ochså några videoanvisningar på finska: Tutustu videoohjeisiin


Lukkokuvake, joka tarkoittaa, että palveluiden käyttäminen vaatii kirjautumisen.Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Räntestödslån och understöd
för ARA-samfund, kommuner och forskningsinstitut

Logga in i tjänsten

Du hittar understödblanketter i modulen "Rahoitus- ja hakemusasiat". 


Lukkokuvake, joka tarkoittaa, että palveluiden käyttäminen vaatii kirjautumisen.Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Andra tjänster för ägare av ARA-bostäder

I e-tjänsten som gäller ARA-bostadsbestånd och ARAs styrning och tillsyn uppgifter kan ägare av ARA-bostäder se registerinformation om deras bostadbestånd, anmäla ARA om det finns behov att ändra information, lämna in ansökningar till ARA, rapportera information ARA behöver, skicka bokslutsuppgifter och bilagor (filer) samt kommunicera med ARAs sakkunniga.

Gå till anvisningar om hur man använder tjänsten

Logga in i tjänsten

Låg-ikon som menar att användning av tjänsten krävs inloggning..Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Energicertifikatregister

I publik tjänsten du kan kontrollera om det finns ett energicertifikat för byggnaden ohc om du ska sälja eller hyra en byggnad eller bostad, hittar du i registret över upprättare de personer som har lagenlig, officiell behörighet att upprätta energicertifikat.

Gå till energicertifikatregister

ARAs databank om projekter "Hankepankki" (på finska)

I tjänsten du kan läsa om projekter som ARA har finansierat. Projekter som är beskrivat i tjänsten är både byggnads- och utvecklingsprojekter.  Tjänsten innehåller också rapporter om utvecklings- och forskningsprojekter.

Gå till Hankepankki

Publicerad 24-03-2021 kl. 14.02, uppdaterad 30-03-2023 kl. 10.04