ARA utvecklar

Syftet med ARAs utvecklingsverksamhet är att ta fram nya idéer som gynnar boende och bostadsbyggande. ARA strävar efter att stödja och inleda forsknings- och utvecklingsprojekt som svarar mot aktuella utmaningar.

Aktuella utmaningar är bland annat:

  • boendelösningar för specialgrupper,
  • socialt boende,
  • möjligheter att använda förnybar energi och ökning av energieffektiviteten,
  • användning av industriellt tillverkade moduler och rumselement, och
  • utveckling av det gamla bostadsbeståndet.

Utmaningar inom utvecklingen skapas av bland annat strängare byggbestämmelser, förändringar i boendekulturen, problem i region- och infrastrukturen, beaktande av livscykelkostnaderna samt behovet att effektivisera processerna inom byggbranschen och nya tjänster.

ARA tror att man i samarbete med aktörerna i branschen kan finna nya lösningar på de aktuella utmaningarna. Därför är alla innovativa utvecklingsprojekt viktiga.

Publicerad 25-02-2013 kl. 15.28, uppdaterad 24-07-2023 kl. 10.50