Boende i egen bostad – en modell från Skottland för projektet #påhemvägen

Besök i Skottland
Projektet #påhemvägen besökte Skottland i september 2017

I förvaltningsområdet North Lanarkshire i Skottland har man helt avskaffat institutions- och grupphemsboende för specialgrupper. Personer med särskilda behov bor utspridda i vanliga bostäder och bostadsområden. Bostäderna bildar bostadsnätverk som erbjuder de boende stöd för boende i eget hem. Förutom intensivt samarbete är välfärdsteknologi av stor betydelse för ett eget liv för många boende.

En finländsk expertgrupp som arbetar med projektet #påhemvägen besökte Skottland i september 2017. Under sitt besök bekantade sig gruppen bland annat med det skotska bostadsnätverksarbetet, lokala boende i nätverken, organisationer som arbetar med boende för specialgrupper och med social- och hälsovårdstjänster i North Lanarkshire.

På webbplatsen under rubriken Skottland – boende i egen bostad kan du läsa om vilka faktorer som har möjliggjort boende i egen bostad för personer med särskilda behov i Skottland. Inom ramen för projektet #påhemvägen skapas boendelösningar för ungdomar med särskilda behov med impulser från det skotska bostadsnätverksarbetet.

Publicerad 09-01-2018 kl. 12.21, uppdaterad 09-01-2018 kl. 15.02