Energiunderstöd för personkunder

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Ägaren till bostadshus.

Behandlingstid för ansökan

Ungefär ett halvt år. Nu behandlas ansökningar som har kommit fram till ARA under januari 2021.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

4 000 eller 6 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna per bostad som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Se exempel om kalkylering av understöd: Gå till kalkyleringsexempel

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Före ansökan

  1. Bekanda dig med sökanvisningen:  Ladda ner sökanvisningen (PDF)
  2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem.
  3. Låt utföra en beräkning av E-talet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet. (= 2 beräkningar)

    OBS.
    Kravet är att E-talet efter reparationerna är högst 0,56 x E-talet för byggåret.

Inledande av reparationsarbeten

Reparationer, som understöd ansöks för, inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Inlämnande av ansökan

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Logga in i tjänsten. Knappen öppnar tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi.
Symbol som menar att tjänsten använder stark autentisering. Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren.
 Suomi.fi-inloggning används.
Obs. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

Ansökning med blanketten ARA 31

Understöd kan sökas också med blanketten ARA 31 som är i form av en word-fil. Om du kan inte använda e-tjänsten, kan du änvanda ovannämd blanketten. Blanketten måste skickas till ARAs registraturskontoret elektroniskt eller med papperpost. Gå till blanketten ARA 31

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

 

Ladda ner sökanvisningen:

Blankett ARA 31

Ansökan om energiunderstöd för personkunder

Blanketten används för ansökan om energiunderstöd för personkunder. Läs mer

Publicerad 19.8.2020 kl. 10.06, uppdaterad 15.4.2021 kl. 9.43