Energiunderstöd för personkunder

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Ägaren till bostadshus.

Behandlingstid för ansökan

Ungefär ett halvt år. Nu behandlas ansökningar som har kommit fram till ARA i slutet av juni.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

4 000 eller 6 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna per bostad som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Före ansökan

  1. Bekanda dig med sökanvisningen:  Ladda ner sökanvisningen (PDF)
  2. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem.
  3. Låt utföra en beräkning av E-talet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet. (= 2 beräkningar)

    OBS.
    Kravet är att E-talet efter reparationerna är högst 0,56 x E-talet för byggåret.

Inledande av reparationsarbeten

Understödsbehöriga reparationer som har utförts under perioden 1.1–30.6.2020 kan beviljas understöd, om ansökan lämnas in till ARA senast den 30 juni 2020..

Från och med 1.7.2020 får reparationer, som understöd ansöks för, inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Inlämnande av ansökan

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Logga in i tjänsten. Knappen öppnar tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi.
Symbol som menar att tjänsten använder stark autentisering. Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren.
 Suomi.fi-inloggning används.
Obs. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

Ansökning med blanketten ARA 31

Understöd kan sökas också med blanketten ARA 31 som är i form av en word-fil. Om du kan inte använda e-tjänsten, kan du änvanda ovannämd blanketten. Blanketten måste skickas till ARAs registraturskontoret elektroniskt eller med papperpost. Gå till blanketten ARA 31

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

 

Räknare för energiunderstöd 5.6.2020
Med räknaren du kan uppskatta energiunderstödets belopp. Ladda ner räknaren på denna sidan.
Läs mer
Reparationsåtgärder som understöds 29.1.2020
Förteckning över reparationer som understöds med energiunderstöd.
Läs mer

Ladda ner sökanvisningen:

Blankett ARA 31

Ansökan om energiunderstöd för personkunder

Blanketten används för ansökan om energiunderstöd för personkunder. Läs mer

Publicerad 19.8.2020 kl. 10.06, uppdaterad 11.12.2020 kl. 16.18