Nyheter 2022

Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme 25-08-2022
Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.
Läs mer
Det är möjligt att få ARAs energiunderstöd för anskaffning av solpaneler 22-08-2022
ARAs energiunderstöd kan beviljas för utrustning som används för att utnyttja solenergi, såsom solpaneler och nödvändigt kablage.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter