Nyheter 2022

ARA beviljar energiunderstöd för bostadshus år 2023 också 21-12-2022
Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus kan nästa år stödjas med nästän 100 miljoner euro. Stödvillkoren förblir oförändrade.
Läs mer
Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme 25-08-2022
Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter