Räknare och verktyg

Mall för efterkalkyl för hyreshussamfund 24-03-2022
ARAs efterkalkylsmall fungerar som ett hjälpmedel vid upprättande av efterkalkyler för hyreshussamfund.
Läs mer
Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet 23-03-2022
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer
Modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler 23-03-2022
ARA har publicerat modeller för bruksvederlags- och efterkalkyler.
Läs mer