Översikter 2013

Utredning 4/2013: Marknadssituation och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012–2013 28-07-2015
I utredningen har marknadssituationen för bostadsrättsbostäderna bedömts utgående från omsättningen på bostäder samt antalet tomma eller uthyrda bostäder och hur utvecklingen ser ut för dessa. Bruksvederlaget i bostadsrättsbostäderna har jämförts med hyresuppgifterna för fritt finansierade bostäder och ARA-bostäder i de största städerna och i tillväxtregionerna.
Läs mer