Översikter 2013

Utredning 4/2013: Marknadssituation och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012–2013 28-07-2015
I utredningen har marknadssituationen för bostadsrättsbostäderna bedömts utgående från omsättningen på bostäder samt antalet tomma eller uthyrda bostäder och hur utvecklingen ser ut för dessa. Bruksvederlaget i bostadsrättsbostäderna har jämförts med hyresuppgifterna för fritt finansierade bostäder och ARA-bostäder i de största städerna och i tillväxtregionerna.
Läs mer
Bostadsmarknadsöversikt 2/2013: hyresbostäder 05-06-2013
Tyngdpunkten i översikten 2/2013 ligger på att utreda den kommunala hyresbostadsmarknaden i hela landet och speciellt i landskapens centralstäder. Skillnaderna mellan de kommunala bostadsmarknaderna bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare. Utöver ARA-bostäderna har också den fritt finansierade hyresbostadsmarknaden beaktats.
Läs mer
Bostadsmarknadsöversikt 1/2013 05-06-2013
Asuntomarkkinakatsauksen mukaan ARA-vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta. Hakijajono on tuplaantunut vuoteen 2005 verrattuna. Helsingissä joka toinen hakija on erittäin kiireellisesti asunnon tarpeessa.
Läs mer