Hissunderstöd

Till installation av hissar i höghus kan man ansöka understöd från ARA. Objektet för understödet är en ny hiss som installeras i ett flervåningshus. Förutsättningen för understöd är att det sedan tidigare inte finns en hiss i trapphuset där hissen ska installeras. En rullstolshiss anses inte ersätta en normal personhiss (se. tillgänglihetsunderstöd).

Det understöd som beviljas utgör högst 45 % av de totala godkända kostnaderna.

Understödet beviljas av ARA. Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.

  

Mer specifika anvisningar finns i sökanvisning för hiss- och tillgänglighetsunderstöd.

Anvisningar och blanketter

SÖKA UNDERSTÖD

Ansökan om hiss- och tillgänglighetsunderstöd

Blanketten används för ansökan om hiss- och tillgänglighetsunderstöd hos ARA. Läs mer

INLEDA ARBETENA FÖRE BESLUT

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd. Läs mer

UTBETALNINGSSKEDET

Ansökan om utbetalning (hiss- och hinderlöshetsunderstöd)

Blanketten används för ansökan om utbetalning av hiss- och hinderlöshetsunderstöd hos ARA. Läs mer

Publicerad 27.2.2013 kl. 13.23, uppdaterad 29.1.2020 kl. 19.12