Hissunderstöd

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Husbolag och samfundkunder.

Behandlingstid för understöd

Ungefär en månad (1 mån).

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

Högst 45 % av de totala godkända kostnaderna.

Husbolagen kan ansöka om understöd från ARA för att bygga hissar i flervåningshus som saknar hiss i trapphuset eller i anslutning till trapphuset sedan tidigare (s.k. efterinstallationshiss). Understöd kan beviljas för flervåningshus eller loftgångshus med minst 3 bostäder och minst 2 bostadsvåningar (2 bostäder på varandra).

Hissunderstöd kan inte beviljas för att lägga till en trapphiss. Trapphiss avser en anordning som installeras i trappan och med hjälp av vilken rörelsehindrade kan ta sig upp eller ner längs trappan. ARA anser inte att en trapphiss ersätter en personhiss.

Om bostadsaktiebolaget vill reparera tillgängligheten för en befintlig hiss eller lägga till en trapphiss i trapphusen, kan man ansöka om tillgänglighetsunderstöd från ARA. Gå till tillgänglihetsunderstöd

Mer specifika anvisningar finns i sökanvisning: 
Ladda ner sökanvisningen (pdf)

Inled arbetet för när ni har fått beslutet

Arbetet kan i princip inledas först när beslutet om beviljande av understöd har erhållits. Om husbolaget har behov av att påbörja arbetet med hissen före understödsbeslutet, måste bolaget ansöka om tillstånd för byggstart hos ARA.

Tillstånd för byggstart kan sökas i ARAs e-tjänst.

Understöd också från kommunerna

Vissa kommuner beviljar också hissunderstöd om den sökande har fått ett positivt understödsbeslut av ARA. Fråga din egen kommun om understödet.

1. Bekanta dig med sökanvisningen

Bekanta dig med understödets förutsättningar innan du ansöker om understöd för samfundet. Sökanvisningen innehåller mer specifika information om vilka åtgärder understöds.

2. Inleda inte ännu arbeten

Åtgärder som understödsansökan gäller får inte inledas förrän ARA har meddelat sitt egentliga understödsbeslut eller beviljat tillstånd för byggstart. Tillstånd för byggstart ansöks via ARAs E-tjänst.

3. Utreda tillgänglighet av ingångar

Gör en egenbedömning av tillgängligheten eller låt utfära en tillgänglighetskartläggning (se sökanvisningens kapitel 1.4).

4. Anskaffa bilagor som du behöver med ansökan

Förran du ansöker om understöd i ARAs E-tjänst, säkerställa att du redan har färdiga denna bilagor som behövs med ansökan. Ytterligare information finns i sökanvisningens kapitelet 4.3.

Ansöka om understöd i ARAs E-tjänst. Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Vi rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox webläsaren med tjänsten.

Logga in i E-tjänsten

Du behöver Suomi.fi-fullmakten 

Användaren behöver Suomi.fi-fullmakt (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

Fullmaktkoden som behövs: 
Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund, en bolag eller en förening  som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

Anvisningar och blanketter

Publicerad 19-08-2020 kl. 12.21, uppdaterad 06-09-2023 kl. 15.30