Konkurrensutsättning av lånen

Långivning med räntestödslån bör baseras på konkurrens som skall vara tillräckligt täckande. Ett förfarande där man begärt in anbud från minst tre kreditinstitut är att rekommendera.

Den sökande meddelar ARA skriftligt från vilka kreditinstitut han har begärt kreditanbud och meddelar vilket anbud han valt samt ger sina motiveringar till detta. Den sökande kan vid behov framföra allmänna omständigheter som bl.a. gäller tryggandet av finansieringen eller kundförhållandet som kan vara av betydelse vid bedömningen av anbuden sinsemellan. ARA kan vid behov begära att få se även de övriga kreditanbuden.

Vi konkurrensutsättningen av räntestödslån borde ett kriterium för beslutet som har tillräcklig tyngd utgöras av vilka garantier och detaljerade motiveringar kreditgivaren på förhand kan ge i anslutning till kreditvillkoren, särskilt för ensidig höjning av räntan.

Räntestödslåntagaren och kreditinstitutet kan under vissa villkor avtala om lån för flera olika objekt. Vid konkurrensutsättande som grundar sig på en totalfinansiering skall långivningen för räntestödsobjekten konkurrensutsättas som en egen del och separat från annan bostadsproduktion eller annan verksamhet.

Det rekommenderas att det totala lånebeloppet för räntestödsobjekt vilka konkurrensutsätts tillsammans inte skall överstiga 30 miljoner euro. Den sökande bör insända en preliminär projektförteckning till ARA för en anbudsbegäran som gäller flera räntestödsprojekt. Ifall ovan nämnda avtal om finansieringen av flera objekt inte har konkurrensutsatts, skall räntestödslånet för ett enskilt objekt konkurrensutsättas separat projektvis.

Publicerad 14-02-2013 kl. 15.25, uppdaterad 16-02-2023 kl. 12.38