Räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus

En ny stödform

Kortvarigt räntestödslån

Bostadsproduktion som genomförs med kortvarigt räntestöd riktas till de största tillväxtcentren som växer snabbast. Läs mer

ARA godkänner räntestödslån för nyproduktion av hyres-, bostadsrätts- och delägarhus för objekt som kommunerna förordar. Ett räntestödslån är ett lån som beviljas av bank eller annat kreditinstitut och för vilket Statskontoret betalar en del av räntan med medel från ARA direkt till långivaren om låntagarens bassjälvriskränta överskrids. Räntestödslån som har beviljats för ombyggnad av hyres- eller bostadsrättsbostäder har statens fyllnadsborgen. Borgen träder enligt lag i kraft direkt.

Räntegottgörelse

Låntagarens bassjälvriskräntan är 1,7% på alla innan årets slut 2023 godkända långtids räntestödslån för hyreshus.

Bassjälvriskräntan är 2,5 % på alla räntestödslån för bostadsrätts- och delägarhus.

Om den årliga räntan som uppbärs efter byggnadstiden är större än beloppet för bassjälvriskandelen, betalas det första låneåret i form av räntestöd för den överskjutande delen 90 %. Det räntestöd som betalas minskar årligen.

Ytterligare information om räntestöd fås på Statskontorets e-post korkotuki@valtiokonttori.fi.

Anvisningar

Ladda ner ARAs stöd -sökanvisning (PDF)

Gå till Guide för byggherrar och planerare

Blanketter

Publicerad 14-02-2013 kl. 15.20, uppdaterad 15-08-2023 kl. 13.01