Val av boende i ara-hyres- och delägarbostäder

De hyresbostäder som understöds av staten, dvs. ara-bostäder, ska anvisas för dem som behöver dem mest. Genom valen av hyresgäster strävar man efter en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett socialt balanserat bostadsområde. Om valet av hyresgäster stadgas i lag.

Valet av hyresgäster grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. I praktiken innebär detta att man vid valet av hyresgäster bedömer det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Val av hyresgäster till hyresbostäder som finansierats med statligt stöd är en offentlig förvaltningsuppgift, så vid valet av hyresgäster iakttas allmänna förvaltningslagar och de personer som väljer hyresgäster handlar under tjänsteansvar. Samfund som äger ara-bostäder och myndigheter ska i samarbete säkerställa att man i utbudet av bostäder som kan sökas allmänt och valet av hyresgäster iakttar jämlikhetsprincipen.

Ny anvisning om val av hyresgäster

I en ny anvisning om val av boende redogörs bland annat

  • vem kan få en ara-bostad
  • hur väljs hyresgästerna
  • vem väljer hyresgäster
  • hur väljer man hyresgäster till objekt för grupper med särskilda behov, delägerbostäder och hyresbostäder med kort räntestöd
  • hur val av boende övervakas.

Bekanta dig med anvisningen Val av hyresgäster (ohjeet.ara.fi).

Ny anvisning om val av hyresgäster

Guide för val av hyresgäster

I en ny anvisning om val av boende redogörs bland annat vem kan få en ara-bostad och hur väljs hyresgästerna. Läs mer

Publicerad 13-03-2020 kl. 13.17, uppdaterad 03-01-2024 kl. 11.42