Separatpublikationer

Förteckning över disponentuppgifter i hyreshus 4.11.2015
Publikationen går igenom de uppgiftsområden och saker som hör till disponentuppgiften i hyreshus. Dessutom erbjuder publikationen information om målsättningarna med fastighetsutveckling och åtgärderna för dem samt särdragen i hyresbostadsbolagets underhåll. (Publikationen är på finska)
Läs mer
Boende mitt i vardagen – Hanbok om gemensam utveckling av bostadsnätverk 14.4.2015
I handboken presenteras ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende. I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk där utvecklingsstörda personers bostäder ligger på vanliga bostadsområden.
Läs mer
Förnyelse av boendet 2009–2012 -slutrapport 15.7.2013
I slutrapporten av ARAs Färnyelse av boendet 2009-2012 projektet överses projektets resultat och olika samarbetsprojekt. I projektet har ett mångsidigt och omfattande antal projekt för förbättring av boende och energieffektivitet deltagit.
Läs mer