Separatpublikationer

Förteckning över disponentuppgifter i hyreshus 04-11-2015
Publikationen går igenom de uppgiftsområden och saker som hör till disponentuppgiften i hyreshus. Dessutom erbjuder publikationen information om målsättningarna med fastighetsutveckling och åtgärderna för dem samt särdragen i hyresbostadsbolagets underhåll. (Publikationen är på finska)
Läs mer
Förnyelse av boendet 2009–2012 -slutrapport 15-07-2013
I slutrapporten av ARAs Färnyelse av boendet 2009-2012 projektet överses projektets resultat och olika samarbetsprojekt. I projektet har ett mångsidigt och omfattande antal projekt för förbättring av boende och energieffektivitet deltagit.
Läs mer