Passar den boende och den anställda ihop med varandra?

Läggspel illustration

Boende i olika bostadsnätverk är i behov av stöd på olika sätt. Förutom stödet av närstående har många boende också en egen person bland de anställda som hjälper dem i utmaningar i vardagen och boendet och som verkar som en bro till delaktighet i gemenskapen.

Under besöket i Skottland framgick det att en av de största utmaningarna i stödplaneringen är att finna lämplig personal för de boende. Vissa organisationer som producerar boendetjänster intervjuar de boende och personalkandidaterna för att finna de lämpligaste paren. Båda parterna får berätta om sig själva och om sina önskemål i fråga om den andra parten. Samstämmighet tvingas inte fram, utan den boende och den anställda väljer varandra.

Intressemålen inverkar på valet av par

Ett par bildas på ett sådant sätt att parterna kompletterar varandra. Samstämmighet kan uppstå exempelvis av gemensamma intressen, färdigheter eller hobbyer. Om den boende och personalkandidaten i intervjun nämner överensstämmande egenskaper bildas det ett par av dem. Om exempelvis både den boende och någon av personalkandidaterna är passionerade fotbollsfans, är relationen lätt att börja bygga upp på basis av det gemensamma intresset. Om personalkandidaten i sin tur är skicklig på att laga mat och den boende önskar utveckla sitt kockande i köket, kan relationen basera sig på köksbestyr.

En boendes berättelse: Jag har blivit morfar

"Jag har fått stöd av mitt nuvarande boendeservicesystem i fem års tid. Jag bor i egen bostad och får stöd av personalen som har valts just för mig. Den här månaden har jag stora nyheter att berätta. Jag har blivit morfar. Min hund Nelly fick ungar och jag är jätteglad. Skickliga Mary från personalen hjälpte till vid valpningen."

Man lär sig arbetet genom att arbeta

Den personal som hjälper boende i bostadsnätverken i Skottland har nödvändigtvis inte någon utbildning inom branschen. Personal behövs mer än utbudet, par till boende kan sökas exempelvis på arbetsmässor. Mässbesökarna kan vara bland annat arbetslösa personer och personer som söker ett nytt arbete. Organisationer som deltar i mässor kan rekrytera personer direkt bland mässbesökarna eller be dem komma till en intervju.

I Skottland tror man att en boendes och en anställds lämplighet för varandra är viktigare än en yrkesfärdighet inom branschen. Den anställda lär sig sitt arbete genom att tillsammans med den boende göra saker och ting. Det kan givetvis också uppstå fel då man bildar par. Om ett par inte fungerar kan relationen byggas upp på ett annat sätt eller genom att rekrytera en helt ny person för den boende.

Stöd planeras väl

Publicerad 09-01-2018 kl. 14.54, uppdaterad 09-01-2018 kl. 15.04