Lyhytaikainen korkotukilaina

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Uudisrakentamiseksi katsotaan myös muun kuin asuinrakennuksen (esimerkiksi toimistorakennus) käyttötarkoituksen muuttaminen vuokra-asuinkäyttöön.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää.

Tämän lisäksi toteutettava asuntotuotanto:

  • on nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista
  • sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta
  • rakennetaan kasvu­alu­eille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyn­tää.

Korkotuen kesto on 10 vuotta, mutta ARA voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on vähintään 80 % ja enintään 95 % kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Lainan käsittelyprosessi

ARAn korkotukilainaprosessi

Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisten korkotukikohteiden hankekäsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin ARAssa normaalien korkotukivuokra-asuntojen hankekäsittelymenettelyä.

Hankekäsittelyprosessin vaiheita ovat:

  1. Ehdollinen varaus: lainahakemus (ehdolllisen varauksen hakeminen) ja ARAn hankevalinta 
  2. Osapäätös: rakennussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksymispäätös ARAlta
  3. Rahoituspäätös: korkotukilainapäätös ARAlta
  4. Tarkistuspäätökset: osapäätöksen ja rahoituspäätöksen tarkistukset ARAssa

Kunkin vaiheen päätöksen liitteenä tuensaajalle toimitetaan ohjeet ja tiedot seuraavassa hakemusvaiheessa tarvittavista asiakirjoista.

Korkotukilainan hakeminen 

Hae ehdollista varausta (vaihe 1): Lähetä hakemus viimeistään 31.12.2021 klo 16:15 mennessä ARAn kirjaamoon.

ARA tekee ehdollliset varauspäätökset yllä mainittuun ajankohtaan mennessä saapuneista hakemuksista vuoden 2022 helmi-maaliskuun aikana.

Ohjeet ja lomakkeet

Vaihe 1 - Lainahakemus

Lyhytaikaisen korkotukilainan hakemus

Lomakkeella haetaan vuokratalon rakentamislainan lyhytaikaista korkotukea. Lue lisää

Vaihe 1 - liite hakemukseen

Talousarvio/alkuvuokran vuokralaskelma

lomake on lyhytaikaisen korkotukilainan hakemuksen liite Lue lisää

Rahoitustarjouspyyntö

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle (lyhytaikainen korkotukilaina)

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle koskien vuokratalolainojen lyhytaikaista korkotukea. Lue lisää

Vaihe 2 - Asiakirjat

Osapäätösvaiheen asiakirjat (uudisrakentaminen)

Lomakkeella listataan korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat. Lue lisää

Vaihe 3 - Asiakirjat

Lainapäätösvaiheen asiakirjat (lyhyt korkotukilaina)

Luettelo lainapäätösvaiheen asiakirjoista haettaessa vuokratalojen rakentamislainan lyhytaikaista korkotukea. Lue lisää

Vaihe 3

Lainasitoumus (lyhytaikainen korkotukilaina)

Lainasitoumus koskien vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaista korkotukea Lue lisää

Julkaistu 7.7.2016 klo 9.43, päivitetty 5.11.2021 klo 15.23