Katsaukset 2020

Asuntomarkkinakatsaus 1/2020: vuokra-asunnot 23.6.2020
Asuntomarkkinakatsauksen 1/2020 painopiste on kuntien ARA vuokra asunto jen markkin atilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan. Tiedot perustuvat ARAn ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.
Lue lisää