Katsaukset 2013

Selvitys 4/2013: Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2012–2013 28.7.2015
Asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta on arvioitu asuntojen vaihtuvuuden sekä tyhjien tai vuokrattujen asuntojen lukumäärällä ja kehityksellä. Käyttövastikkeita on verrattu vapaarahoitteisten ja ARA- vuokra-asuntojen vuokatietoihin suurimmista kaupungeista ja ARAn kasvukeskusseuduilta.
Lue lisää
Asuntomarkkinakatsaus 2/2013: vuokra-asunnot 5.6.2013
Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 painopisteenä ovat kuntien vuokra-asuntomarkkinoiden selvittämisessä koko maan ja tarkemmin maakuntien keskuskaupunkien osalta. Kuntien vuokramarkkinoiden välisiä eroja arvioidaan eri mittareita sisältävän ARA-indeksin avulla. ARA-asuntojen lisäksi myös vapaarahoitteiset vuokra-asuntomarkkinat on huomioitu katsauksessa.
Lue lisää
Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 5.6.2013
Asuntomarkkinakatsauksen mukaan ARA-vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta. Hakijajono on tuplaantunut vuoteen 2005 verrattuna. Helsingissä joka toinen hakija on erittäin kiireellisesti asunnon tarpeessa.
Lue lisää