Kontaktuppgifter

Myndighetens öppettiden: kl. 9.00 - 16.15

Besöksadress: Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahtis
Postadress: Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Telefon: 029 525 0800 (växel)

När du ringer till 0295-nummer det tas ut endast en lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift i enlighet med det avtal som den som ringer ingått med den egna operatören.

E-postadressers form:  fornamn.efternamn@ara.fi

Gå till personals kontaktuppgifter

Rådtjänster i ARA

Telfon- och e-posttjänst för reparationunderstöd

Telefon- och e-posttjänst för utbetalning av understöd

Kontaktuppgifter av registratorskontoret och informationstjänster

Telefon: 029 525 0870

E-post:
e-postadress: kirjaamo.ara (at) ara.fi.

Hur skickas konfidentiella meddelanden

Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till ARAs registratorskontor med säker e-post: Gå till turvaviesti.ara.fi

Prislista för tjänster

ARAn palveluhinnasto (PDF)

Fakturering

ARA tar emot bara nätfakturor. Läs mer om faktureringsanvisningar och -adress: Läs mer

Publicerad 28-05-2021 kl. 15.06, uppdaterad 16-08-2022 kl. 13.21