Nyheter och pressmeddelande 2013 - nyheter

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
ARAs utvecklingsfinansiering är framgångsrik och effektiv

ARAs forsknings- och utvecklingsfinansiering har gett goda, konkreta resultat bland annat inom boende för specialgrupper, nya boendekoncept och energieffektiva byggnadslösningar. Detta framgår av en u...

16-01-2014
Miljöförvaltningens telefonnummer förnyas

ARAs,Miljöministeriets och SYKEs telefonnummer förnyas den 29–30 oktober 2013.

28-10-2013
Förebyggande är det bästa vapnet mot bostadslöshet

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen efterlyste effektivare sätt att förebygga bostadslöshet under den nationella dagen mot bostadslöshet i Helsingfors. Hon anser att man tidigare än i dag...

24-10-2013
Anmärkning för framtiden

Biträdande justitiekanslern har gett ARA en anmärkning för framtiden gällande den administrativa behandlingen av en utnämning av mottagare av överlåtelse.

24-10-2013
Ansökan om investeringsunderstöd i anslutning till utvecklingsprogrammet för bostadsområden för 2013

För de investeringsunderstöd som beviljas inom det tväradministrativa utvecklingsprogrammet för bostadsområden för främjande av livskraftiga bostadsområden och förebyggande av segregation 2013–2015 ha...

14-10-2013
ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2013

ARA samlar årligen bostadsmarknadsinformation från kommunerna med elektroniska blanketten i Suomi.fi. Blanketten returneras till ARA före 10.12.2013.

14-10-2013
ARA utredde marknadsläget och bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder

ARAs utredning 4/2013 om marknadsläge och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012-2013 har publicerats. I utredningen bedömdes marknadsläget med antalet tomma och uthyrda bostäder och med omsättni...

20-09-2013
Ackorden flyttar över till Statskontoret

Handläggningen av ärenden som gäller ackord ändras 1.9.2013. I fortsättningen ska man ansöka om rivnings- och begränsningsackord hos Statskontoret.

06-09-2013
Startbidrag för ombyggnad av bostäder möjliggör en miljards investeringar och stöder sysselsättningen

I budgetmanglingen beslöt regeringen att föreslå för riksdagen att ett startbidrag för upprustning av bostadsbyggnader tas i bruk på begränsad tid. Dessutom föreslår regeringen investeringsstöd för ti...

02-09-2013
Nya öppningar genom förnyat boende

Slutrapporten för ARAs projekt Förnyelse av boendet 2009–2012 är klar. I projektet har ett mångsidigt och omfattande antal projekt för förbättring av boende och energieffektivitet deltagit.

15-07-2013
Nya anvisningar och guider om boende för specialgrupper kommer i augusti

ARAs anvisningar och guider om boende för specialgrupper uppdateras under sommaren. De nya versionerna publiceras i augusti.

27-06-2013
Ny modell: hyresbostad blir ägarbostad

I den modell som ARA och Lakea utarbetat betalar hyresgästen 7 % av bostadens försäljningspris för att få rätt att bo i bostaden. Därefter betalar hyresgästen utöver de normala underhållskostnaderna f...

26-06-2013
ARAs roadshow erbjöd senaste nytt om boende för specialgrupper

ARAs experter erbjöd ett bastant informationspaket om de nya riktlinjerna för boende för specialgrupper, om kommunernas centrala roll, om finansiering och om kundorienterad planering. ”Ordna även i fo...

19-06-2013
Energicertifikatet för byggnader förnyas 1.6.2013

Den nya lagen om energicertifikat för byggnader verkställer EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Energicertifikatet ger en möjlighet att jämföra byggnader på basis av deras egenskaper.

04-06-2013
Fem nya städer i tjänsten Bostadshyror.fi

Det har publicerats nya hyresavtalsuppgifter på tjänsten bostadshyror.fi. Utöver huvudstadsregionen omfattar tjänsten nu även uppgifter om fem andra stora städer: Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä ...

04-06-2013
Självriskräntan sjunker och startbidrag införs för Helsingforsregionen

Självriskräntan som återstår för låntagaren att betala sjunker från 1,7 procent till 1 procent i lån för byggande av nya hyresbostäder avsedda för andra än specialgrupper.

23-05-2013
ARA utredde läget på hyresmarknaden i kommunerna

I ARAs färskaste översikt av bostadsmarknaden ligger tyngdpunkten i hyresbostadsmarknaden i kommunerna, dels i hela landet och dels noggrannare i landskapens centralorter.

07-05-2013
Boendelösningar för personer med autismspektrumtillstånd

Planeringstävlingen om boendelösningar för personer med autismspektrumtillstånd i Kotka och Seinäjoki har avgjorts. Vinnarna är bidragen ”Koto”, ”Piiri” och ”Epsilon”.

26-03-2013
Regeringen inleder en bostadspolitisk reform

Regeringen utarbetar en bostadspolitisk reform för att stödja arbetskraftens regionala rörlighet. I reformen fästs särskild uppmärksamhet vid att förutsättningarna för statligt stött byggande av hyres...

25-03-2013
Vanligt boende i ett vanligt bostadsområde

Boendelösningar som är mer mångsidiga än i dagsläget bör utvecklas för de utvecklingsstördas behov, sade bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru på ARAs och Förbundet Utvecklingsstörnings sem...

12-03-2013

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar