Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd

ARA har en centraliserad telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd. Tjänstetid är tisdag-torsdag kl. 9–15.

De frågor som kommer in via den nya telefon- och e-posttjänsten besvaras av sakkunniga i reparationsunderstöd vid ARA.

 

Reparationsunderstödstjänstens kontaktuppgifter:

Tel: 029 525 0818

E-post: korjausavustus.ara@ara.fi

 

Tjänstetid: ti-to kl 9–11 och 12-15,
                      i juli ti-ons kl 9-11 och 12-15

Tjänsten är avsedd för kommuner och kunder som erhåller stöd från ARA.

 

OBS!

Angående understöd som kommunerna beviljar ska den person vid den egna kommunen som behandlar reparationsunderstöd kontaktas.

 

Publicerad 29.10.2013 kl. 14.55, uppdaterad 13.9.2019 kl. 9.45