Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd

ARA har en centraliserad telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd. De frågor som kommer in via den nya telefon- och e-posttjänsten besvaras av sakkunniga i reparationsunderstöd vid ARA.

Tjänstens kontaktuppgifter:

Telefon: för personkunder 029 525 0818
  för samfundkunder 029 525 0918
E-post:
korjausavustus.ara (at) ara.fi
Tjänstetid: tisdag och onsdag kl. 9–11 och 12-15
 

Tjänsten är avsedd för kunder som erhåller reparationsunderstöd från ARA.

Publicerad 29.10.2013 kl. 14.55, uppdaterad 20.1.2020 kl. 17.07