Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd

Ara har en centraliserad telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd. Telefontjänster är avsedd för personkunder.

De frågor som kommer in via den nya telefon- och e-posttjänsten besvaras av sakkunniga vid Ara.
 

Telefontjänster för personkunder

Reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer

Telefon: 029 525 0818
Tjänstetid: tisdag och onsdag kl. 9–11

Utänför våra tjänstetider du kan lyssna på en inpelning som berättar om understöd och var du kan hitta ytterligare information om understödet.

Energiunderstöd

Telefon: 029 525 0918
Tjänstetid: onsdag kl. 9–11

Utänför våra tjänstetider du kan lyssna på en inpelning som berättar om understöd och var du kan hitta ytterligare information om understödet.

Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar

Telefon: 029 525 0928 inspelningsnumret (svaras inte)

Numret spelas inspelningen av understöd i fråga. Du kan lyssna inspelningen som berättar om understödet.

Telefontjänst för understöd för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

Telefon: 029 525 0975
Tjänstetid: tisdagar och torsdagar kl. 9–11

E-posttjänsten

Ytterligare frågor om olika reparationsunderstöd och energiunderstöd kan skickas till reparationsunderstödets e-postaddres.

E-post:
Korjausavustusten sähköpostineuvonnan osoite: korjausavustus.ara@ara.fi

Publicerad 29-10-2013 kl. 14.55, uppdaterad 26-10-2023 kl. 9.20