Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

kuvituskuva ARA-vuokra-asuntojen korjausavustukseenARA myöntää avustusta tavallisten ARA-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi. Avustusta myönnetään vuosina 2020-2022.

Avustus on enintään 50 % toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea esim.

  • kunnat
  • kuntaomisteiset vuokrataloyhtiöt
  • ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Sijainti: Korjattavien ARA-vuokra-asuntojen on sijaittava väestöltään vähenevillä alueilla, kuntien keskuksissa, palvelujen äärellä.
  • Käyttö- ja luovutusrajoitukset: Korjattavien kohteiden on oltava rajoitusten alaisia (voimassa joko korkotukilain tai aravarajoituslain tarkoittamat käyttö- ja luovutusrajoitukset; tai ns. jatkorajoitukset)
  • Kysyntä: asunnoille on oltava kysyntää myös tulevaisuudessa.
  • Asuinkäyttö: avustusta saava vuokratalo sekä asunnot ovat asuinkäytössä vähintään 10 vuotta avustuksen myöntämisestä.
  • Muu tuki: jos ARA on myöntänyt kohteeseen esteettömyysavustusta, ei samalle kohteelle voida myöntää tätä avustusta.

Avustusta koskevat valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n edellytykset.

Katso tarkemmat ohjeet ja edellytysten määrittelyt hakuohjeessa:
Lataa hakuohje 2020 (pdf)

Korkotukilainaa laajoille korjaushankkeille

Laajoissa korjaushankkeissa voidaan korjauskustannusten loppuosalle hakea myös perusparannuksen korkotukilainaa. Jos hankkeelle haetaan myös korkotukilainaa, on sitä haettava samaan aikaan avustuksen kanssa.

Siirry perusparannuksen korkotukilainan sivulle

Miten haen?

Suoraan verkossa (suositus)

Avustusta voi hake ARAn verkkoasioinnissa: Siirry ARAn verkkoasiointiin (ARA-yhteisöjen palvelut)

Ohjeet ARAn verkkoasiointiin kirjautumiseen löydät Verkkoasioinnin sivuilta. Siirry kirjautumisohjeisiin 

Hakeminen erillisellä lomakkeella

Jos haluat hakea avustusta verkoasioinnin sijasta erillisellä lomakkeella, voit täyttää lomakkeen ARA 54. Siirry lomakkeen sivulle

Hae avustusta: lomake ARA 54

Hakemus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

Lomakkeella haetaan avustusta ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi. Lue lisää

Julkaistu 10.1.2020 klo 16.45, päivitetty 25.5.2020 klo 9.48