Perusparannuksen lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin.

Vuokra- ja asumisoikeustalot

Vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeet on mahdollista lainoittaa ARAn myöntämällä korkotukilainalla. Lainaa voi hakea:

  • kunta tai muu julkisyhteisö
  • ARAn yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämä yhteisö
  • edellä mainitun yhteisön tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö.

Lainaa voidaan myöntää yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle sen suorassa omistuksessa olevaa tai yhtiömuodossa toteutettavaa kohdetta varten. Yleishyödylliseksi nimetyn yhteisön tytäryhtiölle voidaan lainaa myöntää vain suoraan omistukseen tulevalle kohteelle.

Asunto-osakeyhtiötalot

Vuoden 2015 alusta lähtien ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi.

 

Tutustu ohjeisiin ja oppaisiin

ARAn tuet hakuohjeen kansi

ARAn tuet -hakuohje (päivitetty 24.1.2019)

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas, kansi

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

 

Julkaistu 4.2.2013 klo 14.48, päivitetty 28.4.2020 klo 13.59