Energia-avustus taloyhtiöille

Energia-avustus jatkuu vuonna 2023

Asuinrakennusten energia-avustuksen sekä matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisen avustuksen yhteinen määräraha vuodelle 2023 on yhteensä 98,7 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen 20.12.2022. Uusi asetus vastaa sisällöltään vuosina 2020-2022 myönnettyä energia-avustusta. Siirry uuteen avustusasetukseen.

Määrärahalla jatketaan hyvin toimivaa energia-avustusjärjestelmää. Siirry ympäristöministeriön tiedotteeseen 20.12.2022

Vuonna 2022 saapuneet käsittelemättömät hakemukset siirtyvät automaattisesti käsiteltäväksi vuoden 2023 määrärahasta.

Avustushakemuksia voi lähettää normaalisti, ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemustilanne 25.1.2023

 • käsittelemme tällä hetkellä syyskuussa saapuneita hakemuksia
 • käsittelemättömät jonossa olevat hakemukset: 851 kpl
 • avustusta sidottu tähän mennessä n. 10,7 / 98,7 miljoonaa euroa.
Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistavalle taloyhtiölle.

Avustusten käsittelyaika

Noin kuusi kuukautta. 

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista.

Avustus on kuitenkin
enintään 4 000 tai 6 000 euroa
per asunto.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023.

Ennen hakemista

 1. Tutustukaa hakuohjeeseen: Energia-avustusohje taloyhtiöille (pdf)
 2. Selvittäkää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Tutustukaa myös tarkemmin siihen, miten avustus lasketaan: Siirry listaan avustettavista toimenpiteistä ja avustuksen laskennasta
 3. Tehkää virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä (esimerkiksi yhtiökokouksen päätös).
 4. Teetättäkää laskelmat sekä rakentamisvuoden E-luvusta että korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tarkemmat ehdot on kerrottu hakuohjeessa.

  ARA suosittelee, että laskelmat tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARAn energia­todistus­rekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi

 5. Voitte myös itse laskea, paljonko voisitte saada avustusta ARAn energia-avustuslaskurilla (.xlsx): Siirry laskuriin

 6. Tutustukaa myös usein kysyttyihin kysymyksiin: Siirry usein kysyttyihin kysymyksiin

Milloin korjaukset voi aloittaa?

Työt, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Huom. Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin. 

1.10.2019 jälkeenmuodostuneita, korjaushankkeeseen liittyviä suunnittelu­kustannuksia voidaan avustaa vuosina 2020-2022, jos hanke on avustuskelpoinen.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelussa (suositus)

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, johon käytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Kirjautua voi  pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Verkkoasioinnissa tarvittava Suomi.fi-valtuus

"Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen"

Kirjaudu palveluun

Palvelun käyttöön suosittelemme Chrome- tai Firefox-selainta.

Hakeminen erillisellä lomakkeella

Voit myös hakea avustusta erillisellä hakulomakkeella ARA 32.
Siirry lomakesivulle

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta.

1) Maksun hakeminen verkkoasioinnissa

ARAn verkkoasioinnin kautta jätettyyn avustukseen voi hakea maksua ARAlta palveluun automaattisesti luodulla lomakkeella. Lomake luodaan, jos olet hakenut avustusta palvelun kautta ja avustus on myönnetty sinulle.

Lomake ilmestyy palveluun automaattisesti myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Avustus tulee kuitenkin hakea maksuun viimeisenä vuonna 31.10. mennessä.

Kirjaudu palveluun

2) Maksun hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustuksen maksua voi hakea myös erillisellä, verkkosivuiltamme ladattavalla lomakkeellaARA 32a. Lomakkeen voi toimittaa ARAlle sähköpostitse (skannattuna ja allekirjoituksin pdf-muodossa) tai postittaa ARAan paperisena.

Maksatusneuvonta palvelee maksuun liittyvissä kysymyksissä

Puhelimitse:029 525 0950

Palvelemme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11 välillä.

Sähköpostitse: maksatukset(at)ara.fi

Sähköpostitse palvelemme joka arkipäivä.

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään (688/2001). Muutosta eli oikaisua avustuspäätökseen voi hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ARAlle. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä

 1. ARAn verkkoasioinnissa, jos olet lähettänyt myös avustushakemuksen palvelun kautta. Oikaisuvaatimuslomake on järjestelmässä avoinna 37 päivää päätöksentekopäivästä. 
  Siirry ARAn verkkoasiointiin
  TAI
 2. erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata sivuiltamme. 
  Siirry oikaisuvaatimuslomakkeen sivulle
  Erilisen lomakkeen voi lähettää ARAan sähköpostitse, jos täytät ja skannaat lomakkeen pdf-muotoon allekirjoituksin, TAI lomakkeen voi tulostaa ja lähettää täytettynä sekä allekirjoitettuna postitse ARAn kirjaamoon.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Julkaistu 19.8.2020 klo 7.24, päivitetty 21.12.2022 klo 9.30