Energia-avustus taloyhtiöille

Olemme välittäneet tiedon ympäristöministeriöön ja odotamme tietoa siitä, saadaanko avustukselle lisämäärärahaa tänä vuonna.

Uusia hakemuksia voi edelleen lähettää ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jo saapuneet henkilöiden ja taloyhtiöiden hakemukset jäävät odottamaan mahdollista lisämäärärahaa tai seuraavan vuoden määrärahaa. Esikäsittelemme kuitenkin jo saapuneita avustushakemuksia seuraavaa määrärahaa varten, jotta voimme myöntää avustusta mahdollisimman pian (viimeistään 2022). Koska määräraha on loppunut, emme valitettavasti voi tehdä uusia avustuspäätöksiä.

ARA-yhteisöjen ja kuntien vuokrataloyhteisöjen osalta energia-avustuksen ja korkotukilainan hakemukset käsitellään samanaikaisesti. Pääsääntöisesti saapuneille hakemuksille on varattuna korkotukilainan lisäksi myös energia-avustuksen myöntövaltuus, joten myöntövaltuuden loppuminen ei vielä kosketa kaikkia ARA-yhteisöjen ja kuntien vuokrataloyhteisöjen hakemuksia. Elokuusta 2021 alkaen uudet saapuvat hakemukset jäävät odottamaan mahdollista lisämäärärahaa tai seuraavan vuoden määrärahaa.

Energia-avustusta myönnetään korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Töiden aloittaminen:

 • Henkilöasiakkaat ja taloyhtiöt voivat aloittaa avustuksen kohteena olevat työt hakemuksen jättämisen jälkeen eli töiden aloittamiseksi ei tarvitse odottaa avustuspäätöksen saamista. Avustuksen hakija voi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä sen jälkeen, kun avustushakemus on saapunut ARAan. Hakijan on kuitenkin otettava huomioon, että avustuspäätös voi olla joko myönteinen tai kielteinen. ARA suosittelee, että toimenpiteet aloitetaan vasta avustuspäätöksen saamisen jälkeen. Avustusta ei voi hakea maksuun ennen myönteisen avustuspäätöksen saamista.
 • ARA-yhteisöjen ja kuntien vuokrataloyhtiöiden osalta avustuksen kohteena olevia töitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä avustus- ja korkotukilainapäätöstä.

Huom! Jos olet jo saanut myönteisen avustuspäätöksen, voit hakea avustusta maksuun kuten normaalisti töiden valmistuttua (ks. alla olevat ohjeet ”Avustuksen maksuun hakeminen”.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistavalle taloyhtiölle.

Avustusten käsittelyaika

Noin neljä kuukautta. 

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista.

Avustus on kuitenkin
enintään 4 000 tai 6 000 euroa
per asunto.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ennen hakemista

 1. Tutustukaa hakuohjeeseen: Energia-avustusohje taloyhtiöille (pdf)
 2. Selvittäkää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Tutustukaa myös tarkemmin siihen, miten avustus lasketaan: Siirry listaan avustettavista toimenpiteistä ja avustuksen laskennasta
 3. Tehkää virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä (esimerkiksi yhtiökokouksen päätös).
 4. Teetättäkää laskelmat sekä rakentamisvuoden E-luvusta että korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tarkemmat ehdot on kerrottu hakuohjeessa.

  ARA suosittelee, että laskelmat tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löydät ARAn energia­todistus­rekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi

 5. Voitte myös itse laskea, paljonko voisitte saada avustusta ARAn energia-avustuslaskurilla (.xlsx): Siirry laskuriin

 6. Tutustukaa myös usein kysyttyihin kysymyksiin: Siirry usein kysyttyihin kysymyksiin

Milloin korjaukset voi aloittaa?

Työt, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Huom. Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin. 

1.10.2019 jälkeenmuodostuneita, korjaushankkeeseen liittyviä suunnittelu­kustannuksia voidaan avustaa vuosina 2020-2022, jos hanke on avustuskelpoinen.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelussa (suositus)

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, johon käytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Kirjautua voi  pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Verkkoasioinnissa tarvittava Suomi.fi-valtuus

"Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen"

Kirjaudu palveluun

Palvelun käyttöön suosittelemme Chrome- tai Firefox-selainta.

Hakeminen erillisellä lomakkeella

Voit myös hakea avustusta erillisellä hakulomakkeella ARA 32.
Siirry lomakesivulle

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta.

1) Maksun hakeminen verkkoasioinnissa

ARAn verkkoasioinnin kautta jätettyyn avustukseen voi hakea maksua ARAlta palveluun automaattisesti luodulla lomakkeella. Lomake luodaan, jos olet hakenut avustusta palvelun kautta ja avustus on myönnetty sinulle.

Lomake ilmestyy palveluun sen jälkeen, kun myönteisen avustuspäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt. Avustuksen muutoksenhakuaika on päätöksentekopäivästä yhteensä 37 päivää.

Kirjaudu palveluun

2) Maksun hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustuksen maksua voi hakea myös erillisellä, verkkosivuiltamme ladattavalla lomakkeellaARA 32a. Lomakkeen voi toimittaa ARAlle sähköpostitse (skannattuna ja allekirjoituksin pdf-muodossa) tai postittaa ARAan paperisena.

Maksatusneuvonta palvelee maksuun liittyvissä kysymyksissä

Puhelimitse:029 525 0950

Palvelemme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11 välillä.

Sähköpostitse: maksatukset(at)ara.fi

Sähköpostitse palvelemme joka arkipäivä.

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään (688/2001). Muutosta eli oikaisua avustuspäätökseen voi hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ARAlle. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä

 1. ARAn verkkoasioinnissa, jos olet lähettänyt myös avustushakemuksen palvelun kautta. Oikaisuvaatimuslomake on järjestelmässä avoinna 37 päivää päätöksentekopäivästä. 
  Siirry ARAn verkkoasiointiin
  TAI
 2. erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata sivuiltamme. 
  Siirry oikaisuvaatimuslomakkeen sivulle
  Erilisen lomakkeen voi lähettää ARAan sähköpostitse, jos täytät ja skannaat lomakkeen pdf-muotoon allekirjoituksin, TAI lomakkeen voi tulostaa ja lähettää täytettynä sekä allekirjoitettuna postitse ARAn kirjaamoon.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Julkaistu 19.8.2020 klo 7.24, päivitetty 8.6.2021 klo 15.18