Käyttötarkoituksen muutosavustus

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yleishyödyllisille ja muille hakijayhteisöille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Enintään 20% ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille, 10% muille hakijayhteisöille.

 

Käyttötarkoituksen muutosavustusta voi saada, kun kasvavien kaupunkiseutujen toimisto- ja teollisuusrakennuksia muutetaan vuokra-asuntokäyttöön. Vuonna 2020 avustuksia voidaan myöntää enintään miljoona euroa.

Avustusta voidaan myöntää muutostoimenpiteisiin, jotka on aloitettu avustuspäätöksen jälkeen.

Tutustu avustuksen hakuohjeeseen (pdf)

Avustuksen määrä ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille on enintään 20 % hyväksytyistä muutoskustannuksista yhdessä perusparannuksen korkotukilainan kanssa. Avustuksen määrä muille hakijayhteisöille on enintään 10 % hyväksytyistä muutoskustannuksista. Avustuksella muutettavia asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina vähintään 5 vuotta. Jotta avustus täyttää EU:n valtiontukisääntöjen vaatimukset, se myönnetään vähämerkityksellisenä de minimis -tukena (komission asetus EU N:o 1407/2013, EUVL 24.12.2013).

Avustuksen hakeminen

ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt

Avustusta haetaan samalla kertaa haettaessa vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuskorkotukilainaa. Korkotukilainaa haetaan lomakkeella ARA 64.

Katso tarkemmat vaatimukset hakemuksessa tarvittavista liitteistä avustuksen hakuohjeesta ja lue myös ARAn tuet -hakuohjeen perusparannuksen korkotukilainaa koskeva ohjeistus!

 

Muut hakijayhteisöt

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 64 (korkotukilainahakemus). Kun hankkeelle haetaan vain käyttötarkoituksen muutosavustusta, lomakkeeseen on merkittävä huomautus, ettei hankkeelle haeta korkotukilainaa. Lisäksi hakijayhteisön on toimitettava ARAlle myös de minimis -ilmoitus ja -todistus (lomake ARA 84).

Katso tarkemmat vaatimukset hakemuksessa tarvittavista liitteistä hakuohjeesta!

Lisätietoja de minimis -tukiehdoista:
Siirry työ- ja elinkeinoministeriön de minimis-tuen sivulle (tem.fi)

 

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan yhdessä erässä toteutuneiden kustannusten mukaisesti, ei kuitenkaan enempää kuin myönnetyn avustuksen määrä. Avustuksen maksatusta haetaan lomakkeella ARA 84a sen jälkeen, kun muutostyötoimenpiteet on tehty.

Maksatushakemus ARA 84a

Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus

Lomakkeella haetaan ARAlta maksuun hankkeelle myönnetty käyttötarkoituksen muutosavustus. Lue lisää

Hakuohje ja lomakkeet ARA 64 ja ARA 84:

Avustushakemus / korkotukilainahakemus ARA 64

Varausvaiheen korkotukilainahakemus (vuokra- ja asumisoikeustaloille)

Lomakkeella haetaan korkotukilainaa vuokra tai asumisoikeustalon rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankintaan. Lomaketta käytetään korkotukilainan varausvaiheessa. Lue lisää

Enintään 10 %:n avustuksen hakemuksessa tarvittava lomake ARA 84

De minimis -ilmoitus ja todistus

Lomaketta käytetään haettaessa ARAlta enintään 10 % suuruista käyttötarkoituksen muutosavustusta. Lomaketta voi halutessaan käyttää de minimis -ilmoituksen pohjana myös sähköautojen latausinfra-, hissi- ja esteettömyysavustuksissa. Lue lisää

Julkaistu 20.8.2020 klo 10.12, päivitetty 24.9.2020 klo 12.35