Käyttötarkoituksen muutosavustus

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yleishyödyllisille yhteisöille ja muille hakijayhteisöille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 20% ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille, 10% muille hakijayhteisöille.

 

Käyttötarkoituksen muutosavustusta voi saada, kun kasvavien kaupunkiseutujen toimisto- ja teollisuusrakennuksia muutetaan vuokra-asuntokäyttöön. Vuonna 2021 avustuksia voidaan myöntää enintään miljoona euroa.

Avustusta voidaan myöntää muutostoimenpiteisiin, jotka on aloitettu avustuspäätöksen jälkeen.

Avustus ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille

ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille avustus on enintään 20 % hyväksytyistä muutoskustannuksista yhdessä perusparannuksen korkotukilainan kanssa. 

Hakeminen

Avustusta haetaan samalla kertaa haettaessa vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuskorkotukilainaa. Korkotukilainaa haetaan lomakkeella ARA 64.

Katso tarkemmat vaatimukset hakemuksessa tarvittavista liitteistä avustuksen hakuohjeesta ja lue myös ARAn tuet -hakuohjeen perusparannuksen korkotukilainaa koskeva ohjeistus!

Avustus muille hakijoille

Muille hakijayhteisöille avustus on enintään 10 % hyväksytyistä muutoskustannuksista.

Avustuksella muutettavia asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina vähintään 5 vuotta. Jotta avustus täyttää EU:n valtiontukisääntöjen vaatimukset, se myönnetään vähämerkityksellisenä de minimis -tukena (komission asetus EU N:o 1407/2013, EUVL 24.12.2013).

Hakeminen

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 64 (korkotukilainahakemus). Kun hankkeelle haetaan vain käyttötarkoituksen muutosavustusta, lomakkeeseen on merkittävä huomautus, ettei hankkeelle haeta korkotukilainaa. Lisäksi hakijayhteisön on toimitettava ARAlle myös de minimis -ilmoitus ja -todistus (lomake ARA 84).

Tarkemmat vaatimukset hakemuksessa tarvittavista liitteistä löydät hakuohjeesta.

Lisätietoja de minimis -tukiehdoista:
Siirry työ- ja elinkeinoministeriön de minimis-tuen sivulle (tem.fi)

  Avustuksen maksaminen

  Avustus maksetaan yhdessä erässä toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen määrä.

  Avustuksen maksua haetaan ARAlta lomakkeella ARA 84a sen jälkeen, kun muutostyötoimenpiteet on tehty.

  Hakuohje ja lomakkeet ARA 64 ja ARA 84:

  Avustushakemus / korkotukilainahakemus ARA 64

  Varausvaiheen korkotukilainahakemus (vuokra- ja asumisoikeustaloille)

  (Lomake ARA 64) Lomakkeella haetaan korkotukilainaa vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankintaan. Lomaketta käytetään korkotukilainan varausvaiheessa. Lue lisää

  Enintään 10 %:n avustuksen hakemuksessa tarvittava lomake ARA 84

  De minimis -ilmoitus ja todistus

  Lomaketta käytetään haettaessa ARAlta enintään 10 % suuruista käyttötarkoituksen muutosavustusta. Lomaketta voi halutessaan käyttää de minimis -ilmoituksen pohjana myös sähköautojen latausinfra-, hissi- ja esteettömyysavustuksissa. Lue lisää

  Maksatushakemus ARA 84a

  Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus

  Lomakkeella haetaan ARAlta maksuun hankkeelle myönnetty käyttötarkoituksen muutosavustus. Lue lisää

  Julkaistu 20.8.2020 klo 10.12, päivitetty 10.2.2021 klo 13.37