Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. Avustus voi kohdistua sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota koskevat rakennussuunnitelmat ja -kustannukset on hyväksytty aikaisintaan 1.4.2013.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on 10 000 euroa asuntoa kohden. Avustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. Avustuksen myöntää ARA.

Avustus voidaan myöntää hakemuksesta ARAn rakennussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksymispäätöksen (ns. osapäätöksen) jälkeen. Avustus voidaan maksaa rakennustöiden aloituksen osoittavalla työvaihetodistuksella.

Hakeminen

Avustusta haetaan  lomakkeella ARA 47.

 

Lomake ARA 47

Käynnistysavustushakemus (vuokratalot)

Lomakkeella haetaan käynnistysavustusta vuokratalon rakentamiseen pääkaupunkiseudulle. Lue lisää

Hakuohje

Julkaistu 1.11.2013 klo 14.16, päivitetty 9.3.2018 klo 13.55