Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

ARA-toimijoille seuraavilla alueilla:

Poikkeuksellisesti vuonna 2020 kaikkien kuntien alueelle (ei Ahvenanmaa).

MAL-alueiden mukaisen avustuksen saaminen edellyttää voimassa olevaa MAL-sopimusta.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

MAL-kunnat:

  • Helsingin seutu 10 000 euroa / asunto 
  • Turun, Tampereen ja Oulun seutu 3 000 euroa / asunto.

Muut kunnat (vuonna 2020):

1 000 euroa / asunto


Huom! Lisäavustukset, jos asuinkerrostalo on puurunkoinen.

Käynnistysavustusta myönnetään pitkäaikaisella korkotukilainalla rakennettavien tavallisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Sitä ei voida myöntää erityisryhmien asuntojen rakentamiseen.

Avustus on tarkoitettu Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudun MAL-sopimukseen sitoutuneissa kunnissa sijaitseville ARA-kohteille. Vuosina 2020 avustusta voi hakea poikkeuksellisesti myös MAL-alueiden ulkopuolisten kuntien ARA-hankkeisiin.

Avustuksen määrä rakennettavaa asuntoa kohden riippuu rakennushankkeen sijainnista

MAL-kunnat

Helsingin seudun MAL-sopimuskunnissa avustus on 10 000 euroa rakennettavaa vuokra-asuntoa kohden.

Turun, Tampereen ja Oulun seudun MAL-sopimuskunnissa avustus on 3 000 euroa asuntoa kohden.

MAL-alueilla rakennettaville asuinkerrostalokohteille, jotka ovat puurunkoisia, myönnetään 5 000 euron lisäavustus asuntoa kohden. Avustus on siis yhteensä 15 000 euroa per asunto Helsingin seudun MAL-kunnissa ja 8 000 euroa per asunto Turun, Tampereen ja Oulun seudun MAL-kunnissa.

Avustusta voidaan myöntää MAL-alueille rakennettaville asuntokohteille sen jälkeen, kun alueen MAL-aiesopimus on voimassa.

Muut kunnat

Kunnissa, jotka eivät ole sitoutuneet MAL-sopimukseen, avustus on 1 000 euroa rakennettavaa vuokra-asuntoa kohden.

Puurunkoisille asuinkerrostaloille asuntokohtainen lisäavustus on 2 000 euroa (yhteensä 3 000 euroa per asunto).

Avustusta myönnetään 1.7.2020 alkaen vuokra-asuntohankkeille, joille ei ole myönnetty lainapäätöstä ennen vuotta 2020 (ei lainapäätöstä ennen 1.1.2020).

Avustuksen määrät
Alue Avustus asuntoa kohden (€) Avustus ja lisäavustus yhteensä puurunkoiselle asuinkerrostalolle (€)
Helsingin seudun MAL-kunnat 10 000 15 000
Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-kunnat 3 000 8 000
Muut kunnat 1 000 3 000

Hae avustusta

Avustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun rakennushankkeen korkotukilainalle on saatu niin sanottu osapäätös ARAlta (korkotukilainaprosessin vaihe 2). Osapäätös tarkoittaa hankkeen rakennussuunnitelmista ja -kustannuksista annettua hyväksyvää päätöstä.

Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 47Siirry hakulomakkeen sivulle

Avustuksen maksaminen

ARA maksaa avustuksen avustuksen saajalle, kun hanke on saanut:

  1. ARAn korkotukilainapäätöksen ja
  2. hakija on toimittanut ARAlle maksatushakemuksen (ARA 47) sekä
  3. vähintään 30 prosentin valmiusastetodistuksen.

Avustusta voidaan maksaa vuoden 2022 loppuun asti.

Lomake ARA 47

Käynnistysavustushakemus

Hakulomake käynnistysavustuksen hakemiseen ARAlta. Lue lisää

Hakuohje

Julkaistu 20.8.2020 klo 10.18, päivitetty 10.11.2020 klo 15.04