Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja pitkäaikaisella korkotukilainalla muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin, Turun, Tampereen sekä Oulun seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. Turun, Tampereen ja Oulun MAL-alueilla avustus voidaan myöntää vuokra-asunnoille, jotka ovat saaneet hyväksytyn korkotukilainapäätöksen aikaisintaan 1.1.2020. Tällä hetkellä MAL-sopimus neuvottelut ovat kesken. Jotta avustusta voidaan myöntää, edellyttää se voimassaolevia MAL-sopimuksia.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on 10 000 euroa Helsingin seudun aiesopimuksen sitoutuneissa kunnissa asuntoa kohden. Turun, Tampereen ja Oulun seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa avustuksen suuruus on 3 000 € asuntoa kohden. Avustus myönnetään 20 % korkeampana mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo. Avustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. ARA myöntää avustuksen MAL-sopimusten voimaan tulon jälkeen.

Avustus voidaan myöntää hakijan hakemuksesta ARAn rakennussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksymispäätöksen (ns. osapäätöksen) jälkeen. Avustus voidaan maksaa rakennustöiden aloituksen osoittavalla työvaihetodistuksella.

Hakeminen

Avustusta haetaan  lomakkeella ARA 47.

 

Lomake ARA 47

Käynnistysavustushakemus (vuokratalot)

Lomakkeella haetaan käynnistysavustusta vuokratalon rakentamiseen pääkaupunkiseudulle. Lue lisää

Hakuohje

Julkaistu 1.11.2013 klo 14.16, päivitetty 28.1.2020 klo 12.52