Muut avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. 

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä tarkemmat tiedot avustusmuodoista on löytyvät kunkin avustuksen sivulta.

 


  
Avustus asunto-osuuskuntahankkeeseen

Avustusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana. Se on tarkoitettu uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen.

 


  
Avustus asumisneuvontatoimintaan

Avustusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

 


  
Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontaan

ARA myöntää avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy ASTA-hankkeeseen.
 


 
Avustus vuokra-asuntojen korjaamiseksi ikääntyneille soveltuviksi

ARA myöntää avustusta tavallisten ARA-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022.
 


   
Infra-avustus

ARA myöntää MAL-alueiden kunnille infra-avustuksia kunnallistekniikan rakentamiseen 2020-2023. 

 


  
Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Avustusta voivat hakea korkotukilain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille rakentavat. Avustusta voidaan myöntää vain valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa sijaitseville kohteille.

 


  
Lähiöavustukset 2020-2022

Lähiöohjelman investointi- ja kehittämisavustuksia myönnetään kunnille ja tutkimuslaitoksille vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea Lähiöohjelmaan hyväksytyt kunnat ja tutkimuslaitokset.

 


  
ARA-talojen purkuavustus

Avustus ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

 


 

Julkaistu 4.2.2013 klo 15.46, päivitetty 16.6.2020 klo 11.39