Muut avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. 

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä tarkemmat tiedot avustusmuodoista on löytyvät kunkin avustuksen sivulta.

 


  
Avustus asunto-osuuskuntahankkeeseen

Avustusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana. Se on tarkoitettu uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen.

 


  
Avustus asumisneuvontatoimintaan

Avustusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

 


  
Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontaan

ARA myöntää avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy ASTA-hankkeeseen. 

 


   
Infra-avustus

ARA myöntää infra-avustuksia kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016-2019. 

 


  
Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Avustusta voivat hakea korkotukilain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille rakentavat. Avustusta voidaan myöntää vain valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa sijaitseville kohteille.

 


  
ARA-talojen purkuavustus

Avustus ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

 


 

Julkaistu 4.2.2013 klo 15.46, päivitetty 22.2.2019 klo 17.50