Rahoitusta asunto-olojen parantamiseen

ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

 

Tutustu ohjeisiin ja oppaisiin

ARAn tuet hakuohjeen kansi

ARAn tuet -hakuohje (päivitetty 17.1.2020)

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas, kansi

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas
(päivitetty 25.2.2019)

 

Julkaistu 18.2.2013 klo 14.40, päivitetty 17.8.2020 klo 12.07